Suppen

EARNEWÂLD - In het natuurgebied de Alde Feanen wordt zaterdag 10 juni Frisian Sup Tour-tocht gehouden.

Verzamelen om 9.00 uur bij Lunchroom Adema en het vertrek is om 9.30 uur met de keuze uit een route van 10 of 20 km.

Voor opgave en verder informatie van de SUP Tour via de mail aukjepostma@live of tineke.merkus@gmail.com of op facebook Frisian Sup Tour.

Wie nieuwsgierig is geworden en het ook eens proberen, dan kan dit vanaf 14.30 uur in de ringvaart in Earnewâld.

Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!' worden georganiseerd. De middenstand en locale verenigingen organiseren elke zondagmiddag vanaf 20 mei t/m 30 september een activiteit dat plaatsvindt in en om het centrum van Earnewâld.

Kijk voor het gehele zomerprogramma op www.earnewald.nl.