Rottevalle krijgt vrijdag wilgenkunst, in Kompenije vliegen ze al

Drachtstercompagnie/Rottevalle - Rottevalle krijgt vrijdag zijn WOODLANDART kunstwerk, dat van Drachtstercompagnie wordt al langzaam in de omgeving opgenomen.

De laatste weken zijn de kunstwerken van Nijega, Smalle Ee en De Veenhoop al gepresenteerd. Samen met de kunstwerken van Rottevalle en Drachtstercompagnie vormen ze het kunstproject Woodlandart. Het initiatief van de Noardlike Fryske Wâlden en de gemeente Smallingerland is bedoeld om aandacht te vragen voor het unieke coulisselandschap in deze streek. Bewoners van de vijf dorpen in Smallingerland hebben kunstwerken gemaakt van wilgentenen. Op 23 juni wordt het project officieel gepresenteerd door de NFW. Er komt onder andere een kaart met een route langs alle vijf de kunstwerken.

Mienskip

In Rottevalle is een werkgroep van 5 inwoners een aantal weken bezig geweest om een kunstwerk te creëren in samenwerking met de kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman. De werkgroep heeft als thema gekozen voor Mienskip. De Rottevalster mienskip is er één van ‘ferbining’ en ‘diversiteit’ en vanuit die gedachte is er een typisch Rottevalster kunstwerk ontstaan. Vrijdagavond om 19.30 uur gaat de werkgroep het kunstwerk aanbieden aan het dorp op het veldje nabij het Hertenkamp aan de Efterwei.

Majestueus

Drachtstercompagnie heeft z'n kunstproject al een maand geleden geplaatst in een akker aan de Tsjerkebuorren. De Kompenijsters maakten van de wilgentakken hun kunstwerk Majestueus, bestaande uit twee vliegende zwanen. Ze zijn geplaatst op een paal, die door het snelgroeiende mais langzaam aan het zicht wordt ontrokken. ,,Wy fûnen dat der yn ús moaie lânskip altyd wol ergens in pear swannen binne en dêrom ha wy besluten om in koppel swannen te meitsjen. It mais is noch mar sa’n tritisch sentimeter heech, mar as it aanst op hichte is, dan liket it krekt as fleane se der sa oerhinne’’, aldus Petra Nicolai.

Een tiental mensen uit Drachtstercompagnie heeft ‘mei in protte nocht en wille’ drie maanden aan het kunstwerk gewerkt. Ook is er een gedicht gemaakt door de Kompenijster dichteres Wieke de Boer. Dit wordt nog in het Fries en Nederlands bij het beeld geplaatst.

Majestueus

Swannen stige op nei’t romme himel-wiid

Fan binnen wurd ik stil en bliid

Se meitsje harren los fan ‘t greide-lân

Folsleine frijens en dochs dy fêste bân

It swanne-pear, ja, sûnder twang

Trou oan elkoar in libben lang.

Siere ús lânskip, dêroer gjin petear

Wy binne grutsk op’t swanne-pear!

Foto’s Sjoukje Postma