'Avond 1 daagse'

Drachten - De start was gisteren vals, maar vanavond zijn dan toch echt de 2500 lopers in Drachten op pad gegaan voor hun Avondvierdaagse.

De start was vorige week dinsdag vals, maar woensdag konden de 2500 lopers in Drachten dan toch op pad gaan voor hun Avondvierdaagse. Vervolgens gingen ook de kuiers van donderdag en vrijdag niet door, omdat het onweeer dreigde en inderdaad ook kwam. Daardoor misten de lopers de intocht van donderdag en het Slotfeest van vrijdag. De organisatie heeft dit weekeinde besloten om toch nog een poging te wagen: vanavond is de laatste etappe van de Avond4daagsedrachten. De routes worden gelopen zoals gepland voor vrijdag, dus dwars door het centrum van Drachten en met muziek van CMV Concordia langs de route. De finish is op het sportveld achter Sportcentrum Drachten en daarna worden de medailles in het Sportcentrum uitgereikt en is er de feestelijke afsluiting met de CoolKids Party.

,,De feilichheid stiet by ús foarop'', zegt Robert Snoek, coach sport en bewegen bij Sportbedrijf Drachten. Het Sportbedrijf organiseert de Avondvierdaagse dit jaar voor het eerst. De instelling is in het gat gesproken na het verdwijnen van de SVS. De Avondvierdaagse is in Drachten ooit opgezet door de gemeentepolitie. In de jaren negentig nam de Stichting Veiligheidszorg Smallingerland de organisatie over, maar de SVS is vorig jaar opgeheven. Sportbedrijf werkt bij de organisatie samen met Smaragd Security, het Rode Kruis en Wsv WIK.

De organisatie is een heel karwei, stelt Snoek. ,,It is gewoan echt hiel grut. It is echt in gigantysk logistyk proces en wy binne der al in pear moanne drok mei. Twa kollega's ha de hiele tarieding dien en de útfiering dogge wy mei mekoar. Fan it Sportbedriuw binne der wol in stik as twintich minsken by belutsen, net allinnich sportcoaches, mar ek minsken fan de infobalie, technyske tsjinst en stagiaires.''

Er lagen genoeg oude draaiboeken klaar, maar omdat het sportbedrijf besloot de start te verplaatsen van het Thalenpark naar het Sportcentrum Splitting, moesten toch nieuwe routes worden gemaakt. En er is meer veranderd. Werden eerder grote groepen tegelijk losgelaten, in de nieuwe versie worden een uur lang om de minuut kleine groepjes op weg gestuurd. ,,Dêr ha wy bewust foar keazen, foaral yn ferbân mei de feilichheid. As alles ticht achter inoar oanrint, krijst in ferkearsinfarkt, echte opstoppings. No ferdiele wy it wat mear, komt der wat mear rûmte tusken en dan wurdt ek it looptempo wat nofliker.''

Het vertrek is in de verduisterde sporthal, waar kleurige lampen flikkeren en luide muziek klinkt. ,,It moat in feestje wêze. It giet net allinnich om it rinnen, mar om de hiele beleving, it plesier der omhinne. En wy ha no ien kear dizze moaie hal. Boppedat leit der in moai, oersichtlik terrein omhinne.''