Smallingerland wil hoogspanningsleidingen in woonwijken onder de grond leggen

Drachten - De gemeente Smallingerland moet zo snel mogelijk de hoogspanningsleidingen door de wijken Maartenswouden, Drait en Drachtstervaart ondergronds aanleggen. Een besluit daartoe werd dinsdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

De politieke partijen reageerden daarmee op een oproep van wijkbewoners, die zich ongerust maakten over stralingsrisico's. Een comité- in-oprichting is inmiddels al weer opgeheven, nu de politiek zo snel en positief heeft gerageerd. ,,Ons doel is bereikt.'' De gemeente heeft de bekabeling inmiddels aangemeld voor subsidiëring vanuit Den Haag. 

De motie van de ChristenUnie roept het college op om snel werk te maken van verkabeling van hoogspanningslijnen. De hoogspanningslijnen lopen nu nog dwars door de gezinsrijke wijken Drachtstervaart, De Drait en Maartenswouden. Uit onderzoek is gebleken dat er risico's zijn voor de volksgezondheid, met name een verhoogde kans op leukemie bij kinderen. Om die reden heeft de fractie zich hard gemaakt voor de verkabeling. Het rijk komt vanaf januari volgend jaar met een regeling waar het tracé in Smallingerland voor in aanmerking zal komen. Dit betekent dat de overheid het grootste deel van de kosten voor haar rekening zal nemen. Smallingerland hoeft maar 20 procent van de kosten voor het verkabelen te dragen.

Komend najaar zal bij de begroting geld moeten worden gereserveerd voor de mogelijke kosten: maximaal 975.000 euro per kilometer. Voor een traject van maximaal 2,5 kilometer komt dat neer op ongeveer 2,5 miljoen euro.