Twee burgemeesters en CdK openen expositie over Friese jonker Tinco

Beetsterzwaag - De tentoonstelling Tynco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt wordt woensdag 13 juni geopend door de commissaris van de Koning en de burgemeesters van Opsterland en Cannes.

Commissaris van de Koning in Fryslân, Arno Brok, opent woensdag 13 juni de bijzondere tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’. Deze tentoonstelling, georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag, voert langs het werk, het leven en de indrukwekkende collectie van deze bijna vergeten adellijke Fries. Burgemeester Ellen van Selm: ,,Wij zijn erg opgetogen dat deze prachtige verzameling na 150 jaar weer te zien is op de geboortegrond van Tinco Lycklama à Nijeholt.’’

Geboortehuis van Tinco

De gemeente Opsterland organiseert deze opening samen met Stichting Historisch Beetsterzwaag en stelt het geboortehuis van Tinco, het Lycklamahûs aan de Hoofdstraat 80, ter beschikking voor de ontvangst. Daar worden de genodigden welkom geheten door Ellen van Selm en haar college burgemeester Lisnard van Cannes. Ook zijn daar de portretten van de ouders van Tinco en de stamboom van Lycklama à Nijeholt te zien. Later in het programma opent Arno Brok de tentoonstelling in het Grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17.

Lycklama à Nijeholt

De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van een vergeten adellijke Fries die opgroeide in Beetsterzwaag. Als jonge man verzamelde Tinco Lycklama (1837-1900) tijdens zijn ruim drie jaar durende reis door de Oriënt vele honderden oosterse voorwerpen. Met deze voorwerpen richtte hij bij terugkomst eerst in zijn geboortedorp en later in Cannes een museum in. Hij schonk zijn collectie uiteindelijk aan het stadsbestuur van Cannes en legde daarmee de basis van het huidige Musée de la Castre.

Partners

De tentoonstelling is georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag in samenwerking met de Tinco Lycklama Foundation en het Musée de la Castre en wordt ondersteund door verschillende andere partners. De gemeenten Opsterland en Cannes zijn voor dit bijzondere project in 2017 een cultureel partnerschap aangegaan. Bij de ondertekening daarvan, in juli van dat jaar, werd in het Musée de la Castre de succesvolle tentoonstelling met de titel ‘Le fabuleux voyage du chevalier Lycklama en Oriënt’ geopend. Daarbij was een delegatie uit Opsterland aanwezig.