Zesde en laatste wilgenkunstwerk aan Rottevalle gegeven

Rottevalle - De Rottevalster werkgroep Wilgenkunst heeft vanavond haar kunstwerk aan het dorp gegeven.

Het werk Mienskip staat bij het hertenkampje en bestaat uit een aantal losse figuren. ,,Se steane net moai yn in sirkel, mar trochinoar en se binne like ferskillend as minsken. Grut, lyts, by twaën of allinnich en elk mei syn eigen foarm en fersiering. En dochs foarmje se meiïnoar in gehiel, in mienskip’’, legde Grytsje Lieuwes uit. Zij nodigde daarna Elske Oosterloo-Benedictus uit om de naam van het kunstwerk te onthullen. ,,Sy kaam alle dagen efkes te sjen hoefier as wy wienen.’’

Coulissenlandschap

Lieuwes ontwierp en maakte het Rottevalster kunstwerk samen met dorpsgenoten Rennie van Kammen, Welmoed Ybema, Atze Bron, Aly de Boer en Sytske de Vries. Mienskip maakt deel uit van het WOODland-Art-project, in het kader van LF 2018. Het initiatief is overgenomen door de Noardlike Fryske Wâlden om aandacht te vragen voor het unieke van het coulissenlandschap in deze streek. Met financiële steun van de gemeente Smallingerland is het project naast Rottevalle uitgevoerd in de dorpen Nijega, De Veenhoop, De Wilgen/Smalle Ee/Buitenstvallaat, Drachtstercompagnie en Boornbergum.

Aan de rand van dat laatste dorp werd dinsdagavond het kunstwerk Through The Eye opgesteld. Door een reuzenoog kunnen bezoekers een blik werpen op het veranderende landschap en het groeiende dorp. Vanaf een bankje, ook gemaakt van wilgentakken op een verroest onderstel, kunnen bezoekers landschap en kunstwerk in zich opnemen. Op 23 juni gaan alle deelnemers als afsluiting in een bus langs alle beelden. Dan ook wordt een fietsroute langs alle projecten gepresenteerd.

Schetsen

Woodland-art is begeleid door de kunstenaars Derk den Boer en Fokke Veurman, die in februari in Boornbergum van start gingen met een workshop ivoor alle dorpenteams. Den Boer was vanavond aanwezig bij de presentatie in Rottevalle. ,,Dit was wel een aparte groep’’, aldus Den Boer. ,,Ik stelde voor om eerst schetsen te maken, maar dat hoefde niet, ze begonnen zo wel. Voor de vergunningen later waren alsnog tekeningen nodig, die heb ik toen maar zelf gemaakt.’’

Om de wilgentenen vochtig te houden werden de takkenbossen gewoon in de haven tewatergelaten, vertelde hij lachend. Het havenwater zorgde voor een donkere kleur van de takken. De kunstenaar noemde de rol van de gemeente in het project overigens wel opvallend. Smallingerland gaf subsidie, maar vroeg tegelijkertijd geld voor de benodigde vergunningen. ,,Dat lijkt een beetje op vestzak/broekzak en een sigaar uit eigen doos. Daar wil ik het toch nog eens met de gemeente over hebben.’’

Foto’s Fokke Wester

Eerder stonden op deze site al verslagen van de kunstwerken van Nijega, De Veenhoop en Smalle Ee en Drachtstercompagnie.