Siep de Vries bij finalisten Markantste horeca-ondernemer

Wijnjewoude - Siep de Vries van Hotel-Restaurant De Stripe in Wijnjewoude is een van de drie finalisten in de verkiezing Meest Markante Horecaondernemer Fryslân 2018.

De Vries moet het opnemen tegen Ido Pranger en Sander Wijnstra van De Artisante in Dokkum en Erik Houter van Gestrand in Oost-Vlieland. Op 15 oktober 2018 wordt tijdens het Markant Gala op Landgoed Lauswolt bekend gemaakt wie zich de komende tijd de Meest Markante Horecaondernemer van Fryslân mag noemen.

Jury

De afgelopen weken zijn 11 horecaondernemers bezocht. De beoordelingscommissie, die bestaat uit Cor de Jong, Maaike Veldhuis, Piter Wilkens, René Kempen en Thom de Boer, heeft de deelnemers beoordeeld op onder meer originaliteit en vernieuwing. Op basis daarvan kozen zij de drie finalisten, die in september bezoek krijgen van een jury van 4 leden: Maarten Wessels, Geert Bosman (winnaar van de Meest Markant Verkiezing Fryslân 2016), Zander Lamme en Tom Valk.

Op basis van deze bezoeken en een publieke stemming wordt uiteindelijk de uitslag bepaald. ,,En der komme mystery guests lâns, fansels. Der ha ek al guont west en dat is ek prima. Want kinst as de sjuery komt alles pykfijn yn oarder ha en in moai ferhaal hâlde om dy sels te presintearen, mar it moat altyd top wêze. Elkenien kin in skoftsje in toanielstikje opfiere, mar de hiele dei toanielspylje, dat kin net ien’’, zegt Siep de Vries.

Combinatie

Het geheim van zijn succes is volgens hemzelf de combinatie. Niet alleen is De Stripe nog altijd een belangrijk adres voor feesten en partijen, maar onder leiding van chef-kok De Vries is ook het restaurant de afgelopen jaren kwalitatief sterk verbeterd. Acht jaar geleden is het pand grondig verbouwd, waarbij tien hotelkamers zijn bijgebouwd en het onopvallende platte zalencomplex de uitstraling van een Hoeve kreeg, met rieten kap en al.

,,Dat hat in protte goeds dien en echt mear wurk oplevere. Der stiet no echt wat oan de dyk tusken Wynjewâld en Bakkefean. It wie in gok, foaral yn dy krisisjierren, mar de bank doarde it ek wol oan.’’ Verder is het aanbod van De Stripe uitgebreid met een maaltijdbezorgservice (Tafeltje Dekje), waarvoor drie bestelwagens dagelijks tussen de 80 en 100 maaltijden aan huis bezorgen. Voor de gasten op de vele campings in de omgeving biedt De Vries afhaalmaaltijden aan. ,,Dan kinne se dochs kwalitatyf goed ite foar in normale priis.’’

Normale wurkwike

De Stripe is ook nog altijd startpunt van fietstochten en onderkomen van verenigingen, zoals de Schaakclub van Bakkeveen. Al die verschillende activiteiten versterken elkaar en geven weer nieuwe mogelijkheden, zegt Siep de Vries. ,,Myn kok is 55 en dy koe net mear sa goed oer de stress fan it jûns let en yn it wykein wurkjen. Troch dy maaltijdenservice kin hy no fiif dagen wyks ek moarns oan de slach en sa hat er in normale wurkwike. En omdat ik dy trije bestelweinen ha, kin ik ek gruttere cateringklussen oannimme.’’

Bij De Stripe werken nu veertig mensen, ook omdat het bedrijf open moet zijn van half zeven ‘s ochtends tot soms na twaalven ‘s nachts. De Vries probeert nog drie dagen in de week zelf achter het fornuis te staan, maar het management neemt steeds meer tijd in beslag. ,,Dat is spitich, mar it heart der by. Ik kin wol de hiele dei itensiede wolle, mar guon minsken wolle my dochs sels sprekke. Gelokkich ha ik goed personiel, dêr’t ik hielendal op betrouwe kin. Mei de goeie minsken op it goeie plak kin ik ek myn frije tiid nimme.’’

Opvolger

Opvallend is dat Siep de Vries niet uit een horecafamilie komt. Wel hielp hij als jongetje zelf wel eens mee in De Stripe, waar zijn vader Pieter werkte in de bediening. Het bedrijf wisselde de laatste jaren meer dan eens van eigenaar en toen de laatste de zaak niet helemaal aan het rollen kreeg, kwam het zo’n tien jaar geleden weer in de verkoop. Siep werkte toen als leerling-kok in Oranjewoud. ,,Us heit belle: ‘De Stripe komt te keap en ik ha der wol nocht oan, mar ik bin 55. It kin allinnich as ik wis bin dat der in opfolger is’. Doe binne wy der tegearre ynstapt, hy foaryn, ik yn’e keuken. Sûnt trije jier doch ik it allinnich, al springt ús heit noch wolris by. Mar dat wie yndied wol in moaie opstap foar my.’’

,,De lêste eigner woe de feesten en partijen kwyt en der in hippe tinte fan meitsje. Dat kin net. Krekt de kombinaasje jout kontinuïteit. Ik besykje it ek moderner en better te krijen. Mar it hat gjin sin om nije gasten te lûken en tagelyk de âlde gasten fuort te jeijen. It is echt in keunst om it elkenien nei ‘t sin te meitsjen.’’