Opening tentoonstelling 'Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt' een groot succes

Beetsterzwaag - Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok heeft woensdag de bijzondere tentoonstelling ‘Tinco Lycklama, een Friese jonker in de Oriënt’ geopend.

Deze tentoonstelling, georganiseerd door Stichting Historisch Beetsterzwaag, voert langs het werk, het leven en de indrukwekkende collectie van deze bijna vergeten adellijke Fries.

De gemeente Opsterland organiseerde deze opening samen met Stichting Historisch Beetsterzwaag en stelde het geboortehuis van Tinco, het Lycklamahûs aan de Hoofdstraat 80, ter beschikking voor de ontvangst. Daar werden de genodigden welkom geheten door burgemeester Ellen van Selm van Opsterland en de heer De Pariente, wethouder Cultuur van Cannes. Later in het programma
opende Arno Brok de tentoonstelling in het Grietenijhuis aan de Hoofdstraat 17.

Tinco Lycklama à Nijeholt

De tentoonstelling vertelt het bijzondere verhaal van een vergeten adellijke Fries die opgroeide in Beetsterzwaag. Als jonge man verzamelde Tinco Lycklama (1837-1900) tijdens zijn ruim drie jaar durende reis door de Oriënt, vele honderden oosterse voorwerpen. Met deze voorwerpen richtte hij bij terugkomst eerst in zijn geboortedorp en later in Cannes een museum in. Hij schonk zijn collectie
uiteindelijk aan het stadsbestuur van Cannes en legde daarmee de basis van het huidige Musée de la Castre.

De tentoonstelling is van 8 juni tot 9 september op woensdag t/m zondag te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op www.historischbeetsterzwaag.nl. Wie meer wil weten over het leven van Tinco Lycklama kan terecht op de website www.tyncolycklama.org.