Wike fan Rink begint met zijn eigen boek

Drachten - De Wike fan Rink is vanmiddag begonnen met de heruitgave van een van zijn eigen boeken, Beafeart nei Saint Martin.

In café Marktzicht, ooit de stamkroeg van Rink van der Velde (1932-2001), werd het eerste exemplaar van de heruitgave aangeboden aan burgemeester Tom van Mourik. De ceremonie werd bijgewoond door onder andere Mineke van der Velde, de weduwe van de schrijver, Rinks’ collega-schrijver/journalist Hylke Speerstra, zanger Gurbe Douwstra en schrijfster Hilda Talsma. In de sfeervolle kroeg wordt de oud-stamgast nog altijd geëerd met een zwart/wit foto aan de wand van een accordeonspelende Rink.

Het officiële eerste exemplaar was niet echt het eerste, zo bleek uit de toespraak van Van Mourik, die bekende het boek afgelopen weekeinde al te hebben gelezen. ,,En ik ha der fan genoaten. Ik hie fierder alles al lêzen fan Rink van der Velde, mar krekt dit net. Dit boek is fan 1964, mar it lêst as wie it no skreaun. It is absolút net âlderwetsk, it is noch sa fris as wat.’’

Omstavere

Dat oordeel werd onderschreven door Martsje de Jong, die het boek op verzoek van uitgever Bornmeer uit Gorredijk ‘omstavere’ naar de spelling van vandaag. ,,Ik hie it boek njonken my lizzen en haw it gewoan wurd foar wurd oertypt. En dan falt yndied op hoe knap as it ferhaal skreaun is. Do wurdst hielendal meinaam yn de holle fan de haadpersoon.’’

Bij de heruitgave is gebruik gemaakt van het originele omslagontwerp van kunstenaar Meinte Walte. En terecht, vindt journalist en literatuurkenner Pieter de Groot, die de heruitgave tevens een hommage aan het vakmanschap van Meinte Walta noemde. Ook bij het verschijnen van het boek werd in de recensies al aandacht geschonken aan het kaft.

Fedde Schurer loofde in zijn bespreking in de Friese Koerier indertijd al het omkaft van Walta. ,,Omt er yn in suggestive omslachtekening yn trije kleuren de ynhâld fan it boek treflik typearre hat.’’ En het omkaft is ook na 54 jaar nog altijd modern, zegt De Groot. ,,As wie it no makke. En dan te betinken dat er it mei de hân tekene hat, puer ambachtlik wurk.’’

Oeuvre

Tryntsje van der Steege, die namens uitgever Steven Sterk het eerste exemplaar overhandigde, meldde bij de presentatie dat Uitgever Borneer voortaan om de twee jaar, steeds bij de uitreiking van de Rink van der Veldepriis door de gemeente Smallingerland, zal zorgen voor een nieuwe uitgave van een boek uit het rijke oeuvre van Rink van der Velde. ,,Wa’t suggestjes hat kin dat by ús melde.’’

,,Heidenen’’, was meteen het antwoord van Ferdinand de Jong uit Boornbergum, broer van Martsje de Jong en zelf als schrijver ooit al eens winnaar van de Rink van der Veldepriis. Hij zal maandag tijdens de Sutelaksje met kruiwagens boeken verkopen in Oudega en volgende week zaterdag met de band Bokwerder Onbelang optreden in Marktzicht. Het wordt wel de laatste kans om de band aan het werk te zien, want daarna wordt de stekker er uit getrokken.

Het verdere programma van de Wike fan Rink:

Freed 15 juny wurdt op De Feanhoop de Rink van der Veldepriis útrikt oan Willem Schoorstra.

Saterdei 16 juny is der in Boekemerk mei Fryske boeken op it Raadhuisplein yn Drachten.

Moandei 18 juny wurdt der in Sutelaksje mei Fryske boeken hâlden yn Aldegea. Frijwilligers komme tusken 16.00 en 20.00 oere mei kroaden fol Fryske boeken by de doarren del.

Tiisdei 19 juny is der yn de Bibleteek fan 19.30 oere ôf in Fryske literêre jûn mei de 3 nominearre skriuwers fan de Rink van der Veldepriis 2018.

Tongersdei 21 juny wurdt der yn kafee Marktzicht in Ferhalejûn hâlden. Underdielen binne it bekend meitsjen fan de winner fan de skriuwwedstryd kroechferhalen en in kwis oer Rink van der Velde.

Freed 22 juny is yn de Grote Kerk foar útnûge gasten de Iepening fan de útstalling fan Anne Woudwijk ‘Beitelje yn ‘e siel’ en de presintaasje fan de film ‘Thuis’. Fan saterdei 23 juny ôf is de útstalling fergees te besjen.

Saterdei 23 juny is der yn Marktzicht in konsert fan de band Bokwerder Onbelang.

Foto’s Fokke Wester