Bijzondere vogelkijkhut It Fryske Gea in Alde Feanen door brandstichting verwoest

Earnewâld - Een vogelkijkhut van It Fryske Gea bij de Grutte Krite in de Alde Feanen is zaterdagavond door brand volledig verloren gegaan. Volgens It Fryske Gea is het vuur aangestoken.

De houten hut was daar speciaal op palen in het water neergezet voor de observatie van aalscholvers die in de Grutte Krite in een kolonie broeden. De kijkhut was alleen met een boot bereikbaar. Omdat het een bijzondere locatie betreft, noemt It Fryske Gea het een groot verlies. Voor d ebrandstichting is nog gene bewijs gevonden, maar andere oorzaken zijn bijna niet mogelijk, zegt districtshoofd Fokke Jan de Jong van It Fryske Gea. ,,Der wie gjin elektrysk of gas yn de hut en it fjoer wie de jûns om alve oere, dus der is ek gjin sprake fan soks as sinne en fergrutglês.''

De vogelkijkhut was wel voor iedereen vrij toegankelijk en er werd ook dan ook regelmatig gebruik van gemaakt om naar de aalscholvers te kunnen kijken. Vanuit de hut waren echter ook andere interessante waarnemingen te doen, naast zangvogels waren ook watervogels, reigers en soms dit jaar zelfs de zeearend te bewonderen. Volgens districtshoofd Fokke Jan de Jong van It Fryske Gea betekent de verwoesting van de hut een groot verlies voor de natuurliefhebber: ,,It wie in bysûndere lokaasje, dy't allinnich mei in boat te berikken wie. Wy hawwe it hjir oer in kostenpost fan minimaal 45.000 euro. Ik soe dan ek graach te witten komme wa't dit dien hat.”

Vogelkijkhut van de maand

Vogelhutten zijn bedoeld om ongestoord dichtbij vogels te kunnen komen, zonder dat ze dit in de gaten hebben. Vorig jaar werd de nu verwoeste vogelkijkhut door Vogelbescherming Nederland nog bezocht in het kader van de verkiezing fotohut van de maand. De Jong: ,,De hutte stie dêr spektakulêr op peallen midden yn it wetter. Fanút de hutte koest sa nei tsientallen briedende ielguozzen sjen. Fantastysk, gewoan. En dat is no hielendal fuort, ik kin my net begripe dat ien soks samar fernielt.’’ It Fryske Gea kijkt nog naar de mogelijkheden om de vogelkijkhut te herbouwen, eventueel van materialen die meer 'hufterproof' zijn. ,,It is altyd moai om op sokke plakken hout en reid te brûken, mar cortensstiel past yn sa'n omjouwing fansels ek.''