Eerste Oerterper Simmerjûn groot succes

Ureterp - De eerste Simmerjûn in park Buorrefinne was zaterdag een groot succes. In Westernstijl presenteerden Ureterper verenigingen zich spelend, zingend en sportend aan de toeschouwers. Daarmee werd Simmerjûn een waardige opvolger van het Langste Dag Feest. Meer foto’s op onze site.