Smallingerland vormt met 7 anderen Datahub Fryslân

Drachten - De gemeente Smallingerland vormt met zeven andere organisaties Datahub Fryslân. Doel is om de kennis en ontwikkeling rond het delen, gebruiken en ontsluiten van data met elkaar te versterken.

De acht organisaties zijn Provincie Fryslân, Hogeschool NHL/Stenden, RUG/Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau en de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Heerenveen. Zij willen komen tot een gezamenlijke infrastructuur waarin ieder zijn data inbrengt en waar in projecten aan relevante vraagstukken wordt gewerkt. Ook worden er workshops, trainingen en stages vanuit de universiteit en de hogeschool gegeven binnen de Datahub om met elkaar te leren en te ontwikkelen.

Data-gedreven werken

Het data-gedreven werken, sturen, onderzoeken en keuzen maken neemt een grote vlucht, ook voor overheden. Door het bundelen van de krachten en de behoeften wordt de data-expertise in Fryslân versterkt en sluiten de deelnemers aan bij die snelle ontwikkelingen. Door samen te werken maken ze gebruik van de mogelijkheden van elkaar, onder andere van het grote netwerk van de universiteit en gaan ze in gesprek met belangrijke partners als CBS en TNO.

Daarnaast is de bedoeling dat na de eerste fase zoveel mogelijk andere belanghebbenden, organisaties, overheden en bedrijven, kunnen aansluiten bij de Datahub Fryslân. In die eerste fase wordt het concept Datahub Fryslân verder uitgewerkt en komen ze tot keuzen voor de organisatie- en financieringsvorm, de data infrastructuur, functies en de aansluitingsvoorwaarden voor andere partijen. De kwartiermaker voor deze fase is Ingrid van de Vegte, directeur van het Fries Sociaal Planbureau. In december vindt de definitieve besluitvorming plaats over de concretisering van de Datahub Fryslân.