Accolade sloopt karakteristieke woningen Geelgorsstraat/Dwarsvaart

Drachten - Woningcorporatie Accolade wil 34 woningen aan de Geelgorsstraat (nr. 109-159) en de Noorderdwarsvaart (nr. 145-159) slopen en vervangen door nieuwbouw. De gemeente gaat akkoord.

Woningcorporatie Accolade wil woningen aan de Geelgorsstraat (nr. 109-159) en de Noorderdwarsvaart (nr. 145-159) slopen en vervangen door nieuwbouw. De gemeente is onder voorwaarden in principe akkoord met de plannen. Accolade wil de 34 woningen slopen en vervangen door meer nieuwe woningen. Het past volgens de gemeente Smallingerland niet in het geldende woonbeleid, maar is stedenbouwkundig wel in te passen, omdat de huidige kavels heel diep zijn. Het plan is geen onderdeel van de Herstructurering Noord-Oost. Vanwege de huidige royale kavels en lage huurprijs is het de vraag hoe de bewoners zullen reageren op het voornemen van sloop-nieuwbouw. Minimaal 70% van de huurders moet instemmen met het voornemen voordat het plan uitgewerkt kan worden.

Arbeiderswoningen

De plannen gaan ten koste van de karakteristieke voormalige 'arbeiderswoningen'. Hierdoor verdwijnt zichtbare cultuurhistorie van voor 1950, al gaat het niet om rijksmonumentale panden danwel panden die voorkomen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het was vroeger een arbeidersstraat/wijk met een eigen verhaal en cultuur. Het is volgens de gemeente belangrijk dat dit verhaal wordt vastgelegd. Er dient daarom een analyse te worden gedaan van de cultuurhistorische waarden.

De woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart zijn in eigendom van Accolade. Accolade wil de woningen slopen omdat ze technisch niet geschikt zijn te renoveren naar een energiezuinig product. Naast het energiezuinig maken van de woningen wil Accolade de binneninrichting vervangen en de indeling verbeteren. De bestaande woningen verkeren in een zéér slechte technische staat. Accolade geeft aan dat het financieel onverantwoord is om dezelfde doelstellingen middels renovatie te bereiken.

Besparen

Het voorstel van Accolade is om de huidige woningen te vervangen door kleine grondgebonden woningen van ongeveer 65/70 m2, een huurprijs tot € 592,- en een energielabel A. Hierbij is Accolade op zoek naar de mogelijkheden om in het gebied meer woningen te bouwen. Ervaring leert dat bewoners tussen de €40 en €80 kunnen besparen op hun energieverbruik in een nieuwbouw woning. Daarnaast neemt het wooncomfort erg toe (minder tocht en minder vocht in huis). De woningen worden alleen toegewezen aan de doelgroep volgens het passend toewijzen beleid. Deze groep komt vaak in aanmerking voor huurtoeslag, waardoor de totale woonlasten (vanwege daling energieverbruik) lager uitvallen.

Accolade heeft twee bouwplannen laten ontwerpen. Een model met een open(baar) hof aan de straat en een model met een binnenhof met openbare, groene ruimte. Het model met een open, hofsituatie aan de Geelgorsstraat sluit het beste aan bij de basisgedachten van Accolade. Het voorkeursmodel komt neer op invulling met circa 41 woningen, dus 7 extra.