Corporaties Elkien en Accolade lanceren Frieslandhuurt.nl

Drachten Elkien en Accolade vereenvoudigen en verbeteren samen de dienstverlening voor hun woningzoekenden met www.frieslandhuurt.nl.

Woningcorporaties Accolade en Elkien werken al sinds 2012 samen op het gebied van woonruimtebemiddeling. Half mei gingen zij over op een nieuwe versie van de gezamenlijke website hiervoor. Woningzoekenden kunnen met één inschrijving reageren op alle beschikbare huurwoningen. De website heeft nu een onderscheidende naam: www.frieslandhuurt.nl.

Het hele proces van het zoeken naar een nieuwe huurwoning, tot het tekenen van een nieuw huurcontract is korter en eenvoudiger. Woningzoekenden vinden gemakkelijker een nieuwe woning. Zo bieden de corporaties nu dagelijks nieuwe woningen aan. Een woningzoekende kan meteen zijn of haar inkomensverklaring uploaden. En via MijnFrieslandhuurt kan een woningzoekende eenvoudig reageren op woningen, de plaats in de wachtrij bekijken of een medeaanvrager toevoegen. Inschrijven op www.frieslandhuurt.nl blijft gratis.

Bevestigen

Iedereen die nu ingeschreven staat als woningzoekende bij Accolade en Elkien heeft half mei een e-mail ontvangen. Daarin vragen Accolade en Elkien de woningzoekende om hun inschrijving te bevestigen. Inloggen kan op www.frieslandhuurt.nl. Vervolgens lopen ze de stappen door om hun inschrijving te bevestigen. Als men dit voor 1 oktober 2018 doet, blijft de woningzoekende ingeschreven. Ook de inschrijfduur blijft behouden. Inmiddels hebben ruim 21.000 woningzoekenden hun inschrijving bevestigd.