WereldBurgumers wandelen naar de Culturele Hoofdstad

BURGUM - Zondagochtend 8 juli kort na middernacht start vanaf de Markt in Burgum de tocht van de WereldBurgumers naar Leeuwarden.

Dit is onderdeel van een van de speerpunten van LF2018, de 8-ste dag. Speciaal voor dit evenement heeft Burgum een wereldbol gemaakt. Ook is gekozen voor twee zaken die tot de verbeelding spreken als Burgumer en dat zijn de Kruiskerk en de Poppestien. Verder is afgelopen tijd mensen gevraagd een omtrek van hun hand te maken en daarbinnen een boodschap te schrijven. Die zijn verwerkt in vaandels.

Wereldbol

Samen met de wereldbol, de symbolisatie van de Kruiskerk en de Poppestien en de boodschappen in de vaandels wordt van Burgum naar Leeuwarden gelopen. Daarbij is de eerste ontvangst onderweg bij het AZC in Burgum. Er is een ontmoeting met de andere WereldBurgumers en er zal muziek worden gemaakt. Vervolgens gaat het richting zorgcentrum Berchhiem en daar zijn de Mearkes Dames. Dan gaat de route richting Hurdegaryp en wordt een stop gemaakt bij de nieuwe brasserie Om de Dobben aan de Langelaan. Als laatste onderdeel van het eerste stuk wordt een bezoek gebracht aan het voetbalcomplex in Hurdegaryp. Hier kan een ieder zich even opfrissen en uitrusten. De kantine is ook open.

Om zeven uur is hier een gezamenlijk ontbijt met een tweetal muzikale optredens. Daarna gaat het tweede gedeelte van de route richting Tytsjerk en langs recreatiegebied de Groene Ster. Ter hoogte van Alddiel is er in de tweede helft van de ochtend een lunch voor de deelnemers, met muziek van het Prokkelkoor. Na de lunch volgt het laatste deel van de route naar en door Leeuwarden richting de Jacobijnerkerk in het centrum van de stad.

Middernacht

De start kort na middernacht in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 juli is samen met burgemeester Jeroen Gebben en drumband de Markos. Bij de Dobben is een bijzonder’nachtconcert met Nanne en Ankie. Bij het ontbijt is het gezellig met de trekzakken en de band Sa kint ek.

Er zijn geen kosten verbonden aan het evenement. De hele route kan worden gelopen, maar het is ook mogelijk om een stuk van de route te doen en onderweg aan- of af te haken. Ook niet-Burgumers kunnen meelopen. Kijk op www.wereldburgumer.nl voor de gehele route, voor aanmelden (gratis) en wat de instapmogelijkheden zijn.