Kompenijster sws De Frissel wint Sjongfestival 2018

Drachtstercompagnie - Na een spannende finale is De Frissel uit Drachtstercompagnie de winnaar van het Sjongfestival 2018 geworden.

De Kompenijsters wonnen vrijdagmiddag het Sjongfestival met het liedje ‘Freonskip boppe’. De jury was erg te spreken over het optreden van de school: ,,Er valt te horen dat er veel aan muziek wordt gedaan op de school. Een goed kleurenpalet aan muziek, met rap en rock.’’

Karin de Jongprijs

De Frissel ontving de Gouden Microfoon, een studio-opname en de wisselbokaal: ‘De Karin de Jong-prijs'. De tweede prijs ging naar De Kogge uit IJlst en de derde plaats naar Eben Haëzer uit Dokkum. Ook over die twee scholen was de jury erg te spreken.

De opdracht aan de scholen was dit jaar om een eigen tekst te schrijven. Voor De Kogge uit IJlst was er de tekstprijs omdat zij met het liedje 'Kom mar by ús' volgens de jury de beste tekst hadden geschreven.

Het Sjongfestival was dit jaar wat anders dan normaal, groter en met nieuwe elementen. Zo werd de finale gehouden op het podium van CityProms op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Zes scholen uit heel Fryslân hebben opgetreden voor de professionele jury die bestond uit: Janneke Brakels, Wiebe Kaspers en Nynke Laverman. De presentatie lag in handen van Raynaud Ritsma en Geartsje de Vries.

Het Sjongfestival wordt georganiseerd door Cedin, Afûk, Keunstwurk en Omrop Fryslân en wordt een keer in de twee jaar gehouden.