Bedrijfsleven zet zich via Present in voor de samenleving

Drachten - Personeelsleden van het Drachtster bedrijf BD hebben vrijdag 7 projecten uit gevoerd voor en met bewoners van Smallingerland die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Zo hielpen de 36 ingezette collega’s onder andere een alleenstaande moeder met het opknappen én bestraten van haar tuin en werd een kwetsbaar echtpaar geholpen met het sauzen van hun keuken. Alle hulpvragen zijn via hulpverleners van maatschappelijke organisaties ingediend. Present Smallingerland faciliteert de projecten en begeleidt de personeelsleden bij de klussen.

Directe omgeving

,,Maatschappelijke inzet past bij ons bedrijf”, vertelt René Ferwerda, initiator van deze activiteit binnen BD. ,,Wij automatiseren werkprocessen in microbiologische laboratoria over de hele wereld, daardoor krijgen artsen eerder de medische uitslagen van hun patiënten waardoor (soms levensreddende) medicatie eerder kan starten. Vrijdag hielpen we mensen in de directe omgeving van onze vestiging in Drachten.”

Dit is het derde jaar op rij dat BD praktische klussen doet voor mensen rondom de armoedegrens. Bij bevriende bedrijven is extra materiaal en gereedschap geregeld. Ook dit jaar sponsoren weer enkele bedrijven materiaal ten behoeve van de projecten. Studenten van ROC Friese Poort bezochten in het kader van hun opleiding alle projecten en maakten er een verslag van.

Challenge-bal

Dit jaar bestaat Present Smallingerland 10 jaar. In dit jubileumjaar brengt Present Smallingerland een beweging op gang bij bedrijven door hen uit te dagen op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Dit wordt zichtbaar doordat Present een reusachtige challenge-ball rolt naar alle bedrijven die meedoen. De bedrijven schrijven hun bedrijfsnaam op de bal als teken van deelname. Ieder bedrijf daagt daarna een ander bedrijf uit om ook deel te nemen aan een project via Present in de Drachtster samenleving.

Stichting Present stimuleert groepen vrijwilligers om zich eenmalig in te zetten voor een ander, ongeacht hun achtergrond. Diverse groepen kunnen zich aanmelden bij Stichting Present, zoals collega’s, buren, gespreksgroepen, koren en families.

Impact

Een project heeft vaak impact op de vrijwilligers die zich inzetten. Een van de deelnemers over haar project: ,,Wat een geweldig concept om op een praktische manier een medemens te mogen zijn. Om op déze wijze in contact te komen met mensen die een zeer beperkt netwerk hebben, was confronterend. Wonend in een bloeiende wijk, in een tussenwoning met aan weerszijden buren... maar toch alleen en eenzaam door het leven gaan.”

In Zwolle begon de eerste Present Stichting van Nederland in 2003. Inmiddels zijn er bijna 80 plaatselijke stichtingen in Nederland actief in meer dan 200 gemeenten.