Leerlingen CSG Liudger zamelen geld in voor Spieren voor Spieren

Drachten - CSG Liudger Locatie Raai organiseert jaarlijks ter afsluiting van het schooljaar actiedagen voor een goed doel. Dit jaar is het goede doel ‘Spieren voor Spieren’.

Van 10 tot en met 12 juli doen ruim 550 eerste-, tweede- en derdejaars havo- en vwo-leerlingen mee aan een sponsorrace op de wielerbaan van Sportpark De Fennen aan de Noorderdwarsvaart in Drachten om geld in te zamelen voor dit doel.

Spieren voor Spieren

Circa 20.000 kinderen in Nederland hebben een spierziekte. Hierdoor kunnen ze niet onbezorgd rennen, sporten en spelen. De ziekte beperkt hen in alles wat ze willen en kunnen. Stichting Spieren voor Spieren wil deze kinderen een toekomst bieden. De stichting doet onderzoek naar spierziekten, heeft een community met topsporters in het leven geroepen die zich inzetten voor fondsenwerving, een kinder- en expertisecentra opgezet en stimuleert het ontwikkelen van hulpmiddelen. Meer informatie staat op www.spierenvoorspieren.nl

Sponsoractie

Van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 juli gaan de leerlingen van locatie Raai zich van negen tot twaalf uur ‘s ochtends op ludieke wijze voortbewegen op de wielerbaan in Drachten. De één kiest voor een bolderkar, de ander voor een step en weer een ander voor skeelers. Tot 10 juli zamelen ze geld in bij familie, vrienden en bekenden.

,,We hebben voor Spieren voor Spieren gekozen omdat het een project voor kinderen is. Daarnaast sluit het project goed aan bij waar we als locatie voor staan. We willen leerlingen stimuleren om gezond te leven door gezond te eten en te bewegen,” aldus Bas van Rooij, teamleider CSG Liudger locatie Raai.

Doneren kan via www.sportenvoorspieren.nl/team/actiedagen-csg-liudger/doneren.