Elektrische auto voor duurzaamheidsproject Friesland College

Drachten - Twee weken zonder een druppel benzine... Heel Friesland gaat gedurende de Elfwegentocht, van 1 tot en met 14 juli, zoveel mogelijk fossielvrij rijden. Het Friesland College doet mee.

Dit vergt soms creatieve oplossingen om toch op het werk te verschijnen. Tolman Drachten biedt de helpende hand door het beschikbaar stellen van een elektrische auto, voor twee weken. Elke dag rijden de Friesland College directieleden ZSW & D’Drive, Ida van Marion en haar collega Sicco Piekeboer van woonplaats Drachten naar Leeuwarden.

Voorbeeldrol

Geregeld moeten zij ook de provincie in, naar instellingen waar het Friesland College mee samenwerkt. Zij willen vanuit hun voorbeeldrol het belang van duurzaamheid onderstrepen. Hoe nu, zonder fossiel brandstof verbruik? Zij vonden gehoor bij Jan Wiebe Tolman, directeur van garage Tolman Drachten, die niet aarzelde om een elektrische auto - Hyundai Iconic - voor twee weken beschikbaar te stellen.

Tolman: ,,Wij willen hiermee het duurzame karakter onderschrijven en de waarde van elektrische auto’s laten zien.’’ De auto wordt beplakt met magneetstickers die de deelname aan de Elfwegentocht benadrukken. Zowel het Friesland College als Tolman Drachten hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan.

Gecertificeerd

Tolman Drachten heeft alle facetten die met duurzaam te maken hebben in de bedrijfsvoering doorgevoerd en is sinds 2014 dan ook gecertificeerd als Duurzaam Reparateur. Het Friesland College streeft naar duurzaam beroepsonderwijs, met als doel een structurele bijdrage aan een duurzame samenleving gebaseerd op een circulaire economie. Een economie met respect voor mens en aarde die draait op groene energie en die grondstoffen hergebruikt.