Wielewaal weer gespot in Zuidoost Friesland

Beetsterzwaag - De Wielewaal is terug in Zuidoost-Friesland. De vogel is dit voorjaar gespot bij de monitoring van broedvogels binnen de Droge Dooradering.

De monitoring van de broedvogels binnen de Droge Dooradering is voor 2018 inmiddels al bijna afgerond, medt ELAN in haar nieuwsbrief van juni. Een vermeldenswaardige waarneming van de afgelopen tijd is de aanwezigheid van een Wielewaal in een houtwal. Dit is erg bijzonder; vorig jaar tijdens de broedvogelmonitoring is de Wielewaal niet waargenomen. De geel-zwarte vogel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. De Wielewaal komt voornamelijk voor in loofbossen en niet in het singellandschap.

Primeur

In 2017 heeft Landschapsbeheer Friesland in het werkgebied van ELAN de allereerste broedvogelmonitoring van de Droge Dooradering uitgevoerd. Nier eerder was er een overzicht van vogels in percelen die beheerd worden door agrarisch natuurbeheer.

Tijdens deze monitoring zijn er ongeveer 75 verschillende vogelsoorten gehoord en/of gezien. De meest voorkomende doelsoort in Zuidoost-Friesland was de geelgors. Van de doelsoorten is alleen de Zomertortel niet waargenomen. De grote verscheidenheid en hoeveelheden soorten die zijn waargenomen geven een indicatie hoe bijzonder het landschap in Zuidoost Friesland is.

Het blijft belangrijk dat grondgebruikers en ELAN-deelnemers het landschap goed in stand houden en juist beheren. Ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wijmenga heeft de broedvogelmonitoring in De Noardlike Fryske Walden en op Terschelling uitgevoerd. Het rapport is via ht kantoor van ELAN op te vragen.