It Heechhôf Drachten eerste Vreedzame SBO-school van Friesland

Drachten - SBO it Heechhôf is gecertificeerd als eerste Vreedzame SBO-school in Friesland.

Op it Heechhôf is twee jaar gewerkt met het programma Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma beslaat twee jaar, waarbij in het eerste jaar het accent ligt op het invoeren van de lessenserie met allerlei thema’s en in het tweede jaar krijgt leerlingmediatie vorm.

Bord aan de gevel

Het certificaat met bijbehorend bord voor aan de gevel werd op 2 juli uitgereikt door Jan Oosterhuis, hij begeleide de school de afgelopen twee jaar bij het Vreedzame School programma. Dit officiële moment werd voorafgegaan door allerlei feestelijkheden op het plein. Zo deed elke klas een optreden rondom één van de thema’s en was er voor ouders de gelegenheid om bij de groepjes te kijken en te ervaren wat de kinderen in de afgelopen twee jaar geleerd hebben van het programma.

Het programma De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Groepsvergadering

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

Inmiddels zijn bijna 1000 basisscholen in Nederland vreedzaam en nu mag it Heechhôf zich als eerste SBO-school van het Noorden ook officieel een Vreedzame School noemen.