Met 1188 benen in de lucht verpulvert DGC wereldrecord handstand

Drachten - Met 1188 benen tegelijk in de lucht heeft DGC vanmiddag in het Thalenpark een nieuw wereldrecord Handstand neergezet.

Het oude record stond op 399 personen die tegelijk de handstand uitvoerden. Aan de poging van DGC deden vanmiddag maar liefst 594 kinderen mee. Het record is opgegeven voor het Guinnes Book of Records. Daarvoor moest wel aan allerlei voorwaarden worden voldaan, zoals offiële tellers en getuigen. Om het tellen makkelijker te maken was het handstandveld van het park met linten in vakken verdeeld, waarin steeds vijftig gymnasten stonden opgesteld. Voor de nodige foto’s en video’s had de gymclub een hoogwerker gehuurd, zodat Dolf Groen een goede overzichtsfoto kon maken.

Ambitieus

De recordpoging is een mooie afsluiting van het seizoen, zegt trainster Aukje Salters. ,,Oare wike op de training hat elke groep ek noch wat leuks.’’ Voor een club met zo’n 300 leden was de recordpoging behoorlijk ambitieus, geeft ze toe. ,,Mar wy ha ek help krigen fan gjimmestykferienings út de omkriten, sa as dy fan Beetstersweach, Aldegea en de Harkema.’’

De recordpoging zorgde niet alleen voor een plezierige middag voor de leden, het was tegelijk een heel mooie manier om de club weer eens volop in de aandacht te brengen en te laten zien hoe leuk gymnastiek en turnen kunnen zijn, zegt Salters. ,,Wy hoopje fansels dat wy hjir noch in pear nije leden oan oerhâlde. De bern kinne hjir lekker bewege op de tastellen en der binne ek demonstraasjes fan ferskillende groepen.

Diep dal

DGC, Drachtster Gymnastiek Combinatie, is begin deze eeuw ontstaan uit de fusie van de oude verenigingen Hercules-UDI en Juventa. De afgelopen twee jaar is de club bezig weer uit een diep dal te klimmen, vertelt Salters. ,,Ik wurkje no sân jier by DGC en de earste fiif jier wienen hiel dreech. No is der wer in nij antoesjasme. Kinst fernimme dat de âlders, bestjoer, trainers en de leden wer ien gehiel binne. Sa’n middei as dit hienen wy trije jier lyn absolút net organiseare kinnen.’’

Salters hoopt dat de club in de toekomst nog eens kan beschikken over een eigen turnhal. Nu worden de lessen gegeven in gymzalen verspreid over heel Drachten. ,,En dat komt de bining ek net te’n goede.’’ Dat er in bijvoorbeeld Heerenveen al een turnhal is zegt volgens Salters niks. ,,Dat is in hal foar it topturnen en dy sit altyd al hielendal fol. Foar de breedtesport yn Drachten soe in goeie hal hiel belangryk wêze kinne.’’

De turnhal is nog maar een wens, binnen DGC zijn nog geen plannen ontwikkeld. Salters had het er wel even over willen hebben met wethouder Roel Haverkort, die vanmiddag het startsein gaf voor de recordpoging. ,,Dat bin ik troch alle drokte fergetten. Mar ach, hy lêst fêst de krante ek wol.’’

Foto’s Fokke Wester/Dolf Groen en Aukje Salters