Fitte Week bij CSG Liudger Burgum

Burgum - CSG Liudger locatie Burgum staat tot en met vrijdag in het teken van de ‘Fitte Week’ voor alle leerlingen van klas 1 tot en met 3.

Met dit initiatief wil de school een gezonde leefstijl stimuleren en jongeren enthousiasmeren voor sport.

Fitte Week

Het programma varieert van sport- en spelactiviteiten tot het volgen van workshops leefstijl, verzorgd door de KEaRN-jeugdwerkers, GGD Fryslân en Ernest Colic. De Fitte Week wordt mede mogelijk gemaakt door JOGG (jongeren op gezond gewicht) en de gemeente Tytsjerksteradiel. Op donderdag 12 juli en vrijdag 13 juli krijgen de leerlingen de gelegenheid om kennis te maken met tal van sporten in de regio. De leerlingen mochten zelf een sport kiezen.

Gezonde school

CSG Liudger Burgum vindt het belangrijk om jongeren te stimuleren om gezond te leven. Onlangs kreeg de school een nieuwe kantine met een watertappunt. Daarnaast is besloten om het drinken van water tijdens alle lessen toe te staan en is er een sportklas opgericht om jongeren te stimuleren om buiten schooltijden te sporten. ,,Met de Fitte Week sluiten we deze gezonde projecten op de juiste manier af en zorgen we voor een ontspannen start van de vakantie,” aldus Martje van der Meer, docent lichamelijke opvoeding.