Aanleg rotonde Kaden en Dwarsvaart van start

Drachten - Aannemer Jansma Drachten BV is maandag van start gegaan met de aanleg van de rotonde op de kruising van de Dwarsvaart met de Kaden en de Raai.

Woensdagochtend om negen uur zullen burgemeester Tom van Mourik en wethouder Robert Bakker tijdens een feestelijke ceremonie op de kruising het officiële startsein geven van de herinrichting van het kruispunt en de Noord- en Zuidkade. De verbetering van de kruising Kaden - Dwarsvaart - Raai is volgens de gemeente noodzakelijk om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Er is voor een rotonde gekozen omdat de ervaringen hiermee positief zijn: het geeft duidelijkheid voor de weggebruikers, het stroomt beter door en is daardoor verkeersveiliger. Ook worden zebrapaden toegevoegd om de voetganger net als de fietser voorrang te verlenen op het autoverkeer.

Fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP heeft al vast een goede suggestie voor de naam van de nieuwe rotonde: de Sandra de Jong-rotonde. ,,Sandra hat har doe’t se foar ús yn de ried siet der hiel bot foar ynsetten. Ek doe’t de gemeente der absolút net oan woe. Wy ha sels op eigen houtsje ûndersyk útfiere litten en alle partijen mobiliseard, lykas de Fietsersbond en de skoallen yn’e buert. Doe’t de gemeente de plannen úteinliks ek oannaam, mar se foarútskowe woe, hat Sandra der mei in moasje foar soarge dat der fuort ek jild foar de rotonde reserveard waard.’’

Fietspad weg

De Kaden wordt opnieuw ingericht zodat deze beter aansluit op het winkelgebied in het centrum. Belangrijkste wijziging is de verbreding van de voetpaden voor de winkels en restaurants. Hierdoor ontstaat extra uitstal- en terrasruimte voor de ondernemers. De huidige fietspaden komen daardoor te vervallen. De fietsers komen na de aanpassing op de rijbaan van asfalt te fietsen, wat een gebruikelijke situatie is op een 30 km weg. Ook wordt de parkeercapaciteit uitgebreid door de aanleg van een parkeerterrein achter De Kaden, die via de Singel is te bereiken.

Planning

Allereerst wordt deze zomer de kruising vervangen door een rotonde. Daarna is de herinrichting van De Kaden aan de beurt. Het is wenselijk om het grootste deel van de werkzaamheden voor 15 oktober 2018 uit te voeren. In overleg met de ondernemersvereniging van De Kaden is afgesproken dat er vanwege de Sinterklaas- en kerstdrukte geen werkzaamheden plaatsvinden in november en december . Als het nodig is, worden de werkzaamheden in het vroege voorjaar van 2019 hervat.

Omleidingsroute

Gedurende de werkzaamheden gaat de Singel als ontsluitingsweg open. De betonblokken worden weggehaald. Als de werkzaamheden zijn afgerond, komen de betonblokken weer terug. De bewoners zijn hierover ingelicht.

Foto’s Harry van der Linde