Eekhoorn zoeken bij Bakkeveen

BAKKEVEEN - In het natuurgebied het Mandefjild bij Bakkeveen wordt woensdag 25 juli van 10 tot 12 uur de excursie eekhoorn zoeken gehouden.

Opgave kan uiterlijk dinsdag 24 juli tot 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis en niet-leden betalen € 4,-.