Spel- en outdoormiddag in de Alde Feanen

EARNEWÂLD - In de Alde Feanen bij Bakkeveen is woensdag 25 juli en woensdag 1 augustus een spel- en outdoormiddag in de Alde Feanen.

Opgave kan uiterlijk een dag van te voren tot 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas € 6,- en niet-leden betalen € 7,-.

Kijk voor meer informatie over de vaarexcursies, wandelexcursies en jeugdactiviteiten op www.itfryskegea.nl/zomerexcursies.