Wethouder legt eerste asfalt in rotonde Dwarsvaart-Kaden

Drachten - Wethouder Robert Bakker (ELP) heeft vanochtend het eerste asfalt gelegd op de kruising Kaden – Dwarsvaart – Raai.

De komende maanden wordt hier een nieuwe rotonde aangelegd om te zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid voor met name fietsers en voetgangers. Er is voor een rotonde gekozen omdat de ervaringen hiermee positief zijn: het geeft duidelijkheid voor de weggebruikers, het stroomt beter door en is daardoor verkeersveiliger. Ook worden zebrapaden toegevoegd om de voetganger net als de fietser voorrang te verlenen op het autoverkeer.

In de vakantieperiode wordt doorgewerkt, en als deze werkzaamheden zijn afgerond gaan ook de Noord- en Zuidkade op de schop. De Kaden worden opnieuw ingericht, zodat ze beter aansluiten op het winkelgebied in het centrum. Belangrijkste wijziging is de verbreding van de voetpaden voor de winkels en restaurants, waardoor er extra ruimte ontstaat voor uitstalling en terrassen. De huidige fietspaden komen daardoor te vervallen. De fietsers komen in het vervolg op de rijbaan te rijden. Dat lijkt minder veilig, maar het is volgens de gemeente een gebruikelijke situatie op een 30-km weg.

Het werk gaat door tot 15 oktober, omdat de ondernemers liever geen opgebroken wegen hebben in de maanden november en december vanwege de Sinterklaas- en kerstdrukte. Als het werk dan nog niet af is, wordt het volgend voorjaar afgemaakt.

Gedurende de werkzaamheden wordt ook de Singel gebruikt als ontsluitingsweg.

Foto’s Harry van der Linde