Wandelen bij schemer door de Alde Feanen

EARNEWÂLD - It Fryske Gea houdt vrijdag 27 juli van 20 tot 22 uur een wandeling bij schemer en volle maan door de Alde Feanen.

Opgave kan tot uiterlijk donderdag 26 juli tot 15.00 uur via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18.

Kijk voor meer informatie over de vaarexcursies, wandelexcursies en jeugdactiviteiten op www.itfryskegea.nl/zomerexcursies.

Deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).