Grondverzet De Boer Burgum is maatschappelijk verantwoorde ondernemer

Burgum Grondverzetbedrijf De Boer Burgum is vrijdag door wethouder Gelbrig Hoekstra-Mozes verrast met het vignet voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wethouder Hoekstra: ,,Dit bedrijf zet zich op vele manieren in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer uitzicht op een baan te geven. De ondernemer en zijn personeel zijn hiermee een voorbeeld voor andere bedrijven in onze gemeente.”

Collegialiteit

De gemeente prijst de ondernemer en zijn medewerkers voor hun collegialiteit en hun bedrijfsvoering. Door leermeester Jan de Roos aan te stellen is de begeleiding van medewerkers die weer instromen in het arbeidsproces goed geborgd. Daarnaast heeft De Boer onlangs een aangepaste Shovel aangeschaft, zodat de collega met een fysieke beperking ook volwaardig kan meedraaien in het bedrijf.

Heinze de Boer is blij met de extra waardering vanuit de gemeente, maar vindt het eigenlijk vanzelfsprekend dat iedereen een volwaardige werkplek heeft in deze maatschappij. Het gaat De Boer primair om de maatschappelijke meerwaarde.

Erkenning

Werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om mee te draaien in de maatschappij, kunnen in aanmerking komen voor een MVO Vignet. De gemeente wil bedrijven die zich hiervoor inspannen op deze manier erkenning geven voor hun bijdrage en herkenbaar maken.