Opsterland stelt rook- en stookverbod in bossen en natuurterreinen in

Beetsterzwaag - In verband met de aanhoudende droogte stelt de gemeente Opsterland een rook- en stookverbod in voor bossen en natuurterreinen.

In verband met de aanhoudende droogte, warmte en wind heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland besloten om vanaf 19 juli 2018 op basis van artikel 2:18 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een rookverbod in te stellen in bossen en natuurterreinen. Dit rookverbod houdt in:

In Opsterland is het met ingang van donderdag 19 juli verboden om in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden, of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

- te roken gedurende de periode tot 1 september 2018;

- voor zover het de open lucht betreft brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen binnen honderd meter van de hierboven genoemde gebieden

- Het college wijst er op dat het overtreden van dit verbod strafbaar is.

Het is reeds verboden om vuur te stoken in de natuur. Verleende kampvuurontheffingen voor de genoemde periode worden ingetrokken (art. 1:6 sub b APV). Ook worden er geen nieuwe kampvuurontheffingen in de genoemde periode verleend (art. 1:8 sub b APV).

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de einddatum van dit verbod worden gewijzigd.