Duindiensten Bakkeveen

BAKKEVEEN - In de duinen van Bakkeveen houdt de interkerkelijke recreatiecommissie in de zomervakantie vier openluchtdiensten.

Het zijn laagdrempelige kerkdiensten, waarbij een zo breed mogelijk publiek wordt aangesproken door diversiteit in voorgangers en muzikale begeleiding.

De vier diensten worden de volgende zondagen gehouden:

29 juli om 10.00 uur

Voorganger: mevrouw Ineke Baron, Bakkeveen

Muzikale begeleiding: Fanfare Excelsior, Haulerwijk

5 augustus om 10.00 uur

Voorganger: de heer Kees Postma, Burgum/Dokkum

Muzikale begeleiding: Muziekkorps De Bazuin, Ureterp

12 augustus om 10.00 uur

Voorganger: de heer Bas Bakker, aalmoezenier, Assen

Muzikale begeleiding: Brassband Gloria Deï, Gerkesklooster/Stroobos

19 augustus om 10.00 uur

Voorganger: Wia Marinus, Garijp

Muzikale begeleiding: Willem Zijlstra (accordeon) en Clara Vocht (dwarsfluit)

De duindiensten zijn te bereiken via het parkeerterrein van zwembad Dúndelle en via de Âlde Drintse wei. Bij slecht weer worden de diensten gehouden in de PKN-kerk De Mande, Tsjerkewâl 20 te Bakkeveen. Voor en na de diensten is er koffie/thee/limonade. Wie een beetje comfortabel wilt zitten, wordt aangeraden zelf een stoel mee te nemen.