Galerie en beeldentuin Els van der Glas open

BOORNBERGUM - In de tuin in het buitengebied van Boornbergum exposeert Els van der Glas 29 en 30 juli met haar werk.

Het in de tuin en kleine galerie geëxposeerde werk van Van der Glas kenmerkt zich door herkenbaarheid en dynamiek: passie is de drijfveer waarmee het vervaardigd is. De stijl waarin Van der Glas werkt, vertelt veel over de manier waarop de beelden gemaakt zijn. Stukje bij beetje worden de beelden opgebouwd rond een armatuur in was of klei, waarbij de beweging nauwgezet wordt gevolgd.

Hierdoor ontstaat een ogenschijnlijk vlot geboetseerd bijna schetsmatige beeld, wat later in meer of mindere mate nauwgezet wordt uitgewerkt. Het dier in zijn algemeenheid is haar muze, toevallige ontmoetingen’bepalen veelal haar keuze.

Huis en tuin liggen fraai in het landschap gesitueerd en worden door een boswal omzoomt die de tuin een besloten karakter geeft. Forse hagen delen het erf en geven de beelden ruimte en privacy. Een grote border die het huis en de galerie omsluit geeft kleur aan het geheel. De manier van presentatie is er op gericht om bezoekers te informeren en voorbeelden te geven over het plaatsen van een kunstwerk, wanneer bezoekers van plan zijn zelf ook een beeld in eigen tuin toe te passen.

Duidelijk wordt zeker in de tuin van Els van der Glas, dat zelfs een kleiner werk een zichtlijn kan versterken, een saaie plek in een tuin kan verlevendigen. Voorlichting over de beste keuze van een sokkel wordt graag gegeven.

Els van der Glas werkt deze zomer mee aan twee bijzondere exposities in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad: galerie ‘Buitengewoon’ in de Wilgen (21-7 t/m 2-9) met diverse kunstenaars die verbeelding geven aan het thema ‘Het Friese Landschap’ en een expositie in Museum Opsterland, diverse kunstenaars en activiteiten rond ‘Het Friese Paard in Beeld’ (11-8 t/m 4-11).

In de galerie is tevens een bijdrage van Ineke Carolus met praktische en kunstzinnige vormgeving van vilt.

De tuin is in het buitengebied van Boornbergum, Krite 61 en 29 en 30 juli open van 13.00 tot 17.00 uur

Voor meer informatie

www.elsvanderglas.nl of 0615501064

www.inekecarolus.nl

www.jitsesikkema.nl

www.museumopsterlan.nl