Leerlingen obs Tweespan klaar voor de toekomst

Drachten - 33 Leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Het Tweespan hebben het IMC Basis certificaat verdiend als afsluiting van een curriculum waarin de leerlingen wekelijks drie uur lang IMC Basis-onderwijs kregen tijdens schooltijd.

In de IMC Basis-lessen ontmoetten zij bevlogen vakexperts met uiteenlopende beroepen en maakten zij onder hun leiding kennis met een ruime hoeveelheid vakgebieden. Vorige week dinsdag ontvingen de leerlingen van groep 7 en 8 in Het Tweespan het certificaat uit handen van Theresia Jager, coördinator IMC Basis Drachten.

Maatschappijgericht

IMC Basis is een lesprogramma dat is bedoeld om maatschappijgericht onderwijs te integreren in het basisonderwijs. Kern van IMC Basis is dat leerlingen en enthousiaste vakexperts elkaar ontmoeten in de klas, samen aan de slag gaan met het ‘echte werk’ en op excursie gaan naar uiteenlopende werkplekken. Leerlingen maken kennis met verschillende vakgebieden zoals wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, journalistiek, film, wiskunde en beeldende kunst.

De afgelopen twee jaar hebben de leerlingen van Het Tweespan de lessen journalistiek, geneeskunde, podiumkunsten, dier en natuur, techniek, beeldende kunst, architectuur en horeca gehad. Het vak horeca stond bij de meeste kinderen met stip op nummer 1. Groep 7 en 8 bezochten namelijk hotel Lauswolt en volgden daar workshops in het hotel. Zo leerden leerlingen hoe een bed moet worden opgemaakt, mochten de leerlingen een 3-gangen menu klaarmaken en vervolgens zelf opeten.

Vaardigheden

Naast het ervaren van de beroepen en vakgebieden was er ook aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren. Dankzij ruime aandacht voor hun competenties hebben de leerlingen hun interesses en talenten kunnen ontdekken en met deze ervaringen en ontmoetingen in het achterhoofd kunnen ze gemotiveerde keuzes maken voor hun toekomstige opleiding en baan.

IMC Basis op Het Tweespan is sterk verbonden met Drachten en wordt mogelijk gemaakt door een netwerk van betrokken gastdocenten, vrijwilligers en sponsoren. Na de zomervakantie gaat IMC Basis door voor de nieuwe groep 7 en 8 van Het Tweespan. Hiervoor zijn ze nog op zoek naar gastdocenten en bedrijven. Meer informatie www.imcbasis.nl