Tinco Tentoonstelling aanleiding voor Internationale Lycklama Dag

Beetsterzwaag - In Beetsterzwaag wordt donderdag 16 augustus van half elf ‘s ochtends tot zes uur ‘s middags de Internationale Lycklama Dag gehouden.

Aanleiding voor de speciale dag is de komst van maar liefst zestien Lycklama’s uit de VS en Canada, die de tentoonstelling Tinco Lycklama: een Friese jonker in de Oriënt komen bekijken en op zoek gaan naar hun Friese roots. In de tentoonstelling wordt het bijzondere verhaal verteld van een bijna vergeten adellijke Fries, die opgroeide in Beetsterzwaag en als jongeman ruim drie jaar door de Oriënt reisde. Na terugkomst in zijn geboortedorp richtte Tinco Lycklama à Nijeholt (1837-1900) een museum in met bijna 700 oosterse voorwerpen die hij had verzameld tijdens zijn reizen.

Teruggekeerd

Een paar jaar later verhuisde hij naar Cannes (Zuid-Frankrijk) waar hij opnieuw zijn museum opende. In samenwerking met het Musée de la Castre in Cannes en de Tinco Lycklama Foundation is de collectie van Tinco dit jaar tijdelijk teruggekeerd in Beetsterzwaag. Behalve de collectie brengt de tentoonstelling de reis van Tinco Lycklama in kaart en maakt men kennis met zijn leven.

De adellijke tak waar Tinco toe behoorde is uitgestorven, maar iedereen met de achternaam Lycklama (à Nijeholt), uit binnen en buitenland, is op 16 augustus van harte welkom in Beetsterzwaag om deel te nemen aan deze bijzondere dag. Tijdens de historische dorpswandeling wordt verteld over diverse locaties die zijn verbonden met de Lycklama’s. Het programma speelt zich verder af in het Lycklamahuis (waar Tinco is geboren), de Tropische Kas daar tegenover, en het oude Grietenijhuis waar de vader van Tinco werkzaam was als burgemeester. In het Grietenijhuis is deze zomer de Tinco-tentoonstelling te zien.

Familiestamboom

In de hal van het Lycklamahuis is recent de hele familiestamboom aangebracht. Hier zijn ’s middags enkele korte lezingen. Sprekers zijn Bert Looper, directeur van Tresoar, George Homs, voorzitter van de Tinco Lycklama Foundation en Ed Lycklama uit Toronto. Tijdens de afsluitende borrel in het Lycklamahuis kunnen de deelnemers met elkaar uitwisselen of zij denken af te stammen, al dan niet aangetoond middels een DNA-test, van de stamvader Lyckle Eabelens, die werd geboren in 1480.

De naam Lycklama à Nijeholt dankt de familie aan deze Lyckle. De familie Lycklama komt oorspronkelijk uit Steenwijk en vestigde zich in de 17e eeuw in Nijeholtpade bij Wolvega, waar ze bezittingen hadden. In Friesland komen veel achternamen voor die eindigen op 'ma'. Het betekent ‘zoon van’. Lycklama à Nijeholt is dan ook uit te leggen als 'zoon van Lyckle uit de nieuwe bossen'.

Negen burgemeesters

In 1801 bezat de familie alle aandelen in de Opsterlandse Veencompagnie (opgericht in 1645). En als bestuurders waren ze generaties lang actief. Niet alleen in Weststellingerwerf en Opsterland, maar ook in de gemeente Ooststellingwerf. Achtereenvolgens zijn daar negen leden van de familie grietman of burgemeester geweest.

Deelname aan de dag kost 35 euro. Aanmelden is veplicht. Dat kan via de link: https://lycklamaday.eventbrite.nl