Ljochtstill in Earnewâld

Earnewâld - Earnewâld staat tot en met 3 oktober in het teken van Ljochtstill, een kunst- en cultuurproject waarin identiteit, landschap en kwetsbaarheid centraal staan.

Als eerbetoon aan de turfhistorie van Earnewâld zijn er glazen turven gebouwd. Hierin werken en exposeren regionale en nationale kunstenaars. In de bioscoopturf en in de Eben Haëzerkerk worden documentaires en natuurfilms gedraaid. Daarnaast zijn de turven uitgangspunt voor wandel- en vaartochten in Nationaal Park de Alde Feanen en worden er lezingen, cultuurwandelingen en diverse workshops aangeboden. Ook zijn er bijzondere exposities in de twee historische kerken en in museum It Kokelhûs.

Veerkrachtig

Earnewâld is een klein maar veerkrachtig dorp. In vroegere tijden is het leeggeplukt door de turfwinning, waarna het in pure armoede is achtergelaten. Maar na die turfwinning kon de natuur rondom het dorp volop zijn gang gaan. Er ontstond een afwisselend landschap met meren, rietlanden en moerasbossen. Dankzij het beheer van It Fryske Gea zijn het Nationaal Park de Alde Feanen en Earnewâld tegenwoordig een toeristische trekpleister.

Programma

Turven, kerken en museum It Kokelhûs zijn geopend op dinsdag-, woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 13.30 en 17.30 uur.

Iedere donderdagavond is er de Skimerjûnetocht, een culturele wandeltocht onder begeleiding van een gids met als afsluiting een kort orgelconcert in de Agneskerk (2,50 euro p.p en kinderen tot 12 jaar gratis).

Iedere woensdagavond in juli en augustus is er een Smûke jûn (een gezellige, knusse avond in It Kokelhûs). Reserveren is noodzakelijk, 5 euro entree

Turf It Fryske Gea

tot en met 8 augustus: Vakmensen en kunstenaars geven demonstraties, workshops en lezingen | www.itfryskegea.nl

Turf dorp Earnewâld

tot en met 8 augustus: Mienskipsprojekt. Ontwerp Sietse Bruinsma; met medewerking van Fonger de Vlas (fotograaf); projectbegeleiding Hylkje Bruinsma.

Bioscoopturf

tot en met 8 augustus: Earlik troch de tiid, documentaire van Dick Martens. Een kwetsbaar portret van de Earnewâldster rietsnijder Lippe kleinhuis.

Van 11 augustus tot en met 3 oktober: Ljochtstill Earnewâld, documentaire van filmmaker Auke de Witte.

Kunstturf 4

tot en met 8 augustus: Bart Ensing en Marion Steur | www.bartensing.com, www.papierenvliegtuig.eu. Oprijzen - een beeldende vertelling vanuit de turf tot het moment van oprijzen in de natuur.

Van 11 augustus tot en met 5 september: Gosse Koopmans, kunstschilder | www.galeriekoopmans.nl. Landschapsschilder die en plein air werkt. Hij zoekt daarbij altijd naar de invloed van het licht op het landschap. Gosse maakt voor Ljochtstill panorama’s in oliepastelkrijt.

Van 8 september tot en met 3 oktober: Maartje Roos, fotoregisseur van eigenzinnige magische werelden | roosphotography.nl. Maartjes fotografie is een uit fotografische beeldelementen opgebouwd surrealistisch beeld. Ze kijkt en werkt als een kunstschilder.

Kunstturf 5

tot en met 8 augustus: Cora Jongsma | www.corajongsma.nl. Feltscape Earnewâld; landschapsonderzoek met vilt naar de kwetsbare lagen in het landschap rondom Earnewâld.

Van 11 augustus tot en met 5 september: Esmé Hofman | www.esmehofman.nl. Esmé maakt bijzonder vlechtwerk, autonoom fijnscheenwerk en vlechtobjecten in opdracht voor particulieren, designers en kunstenaars.

Van 8 september tot en met 3 oktober: Suzan Bosch | suzanbosch.exto.nl. Vilt en organische materialen. Suzan maakt een raampartij voor de Eben Haëzerkerk.

Agneskerk

tot en met 3 oktober: Klaas Koopmans | www.galeriekoopmans.nl. Gestichtstekeningen 1959-1960 en 1963.

Museum It Kokelhûs

tot en met 3 oktober: www.kokelhus.nl Klein, sfeervol museum met oudheidskamer en turfsnijwerk. Oorspronkelijk was dit het woonhuis van veenbaas Jan van Keimpema. Het is gebouwd in 1777.

Eben Haëzerkerk

tot en met 8 augustus: Klaas Koopmans | www.galeriekoopmans.nl Gestichtstekeningen 1959-1960 en 1963. De kracht van kwetsbaarheid, documentaire van Auke de Witte.

Van 11 augustus tot en met 3 oktober: Cora Jongsma, Eindproduct Landschapsonderzoek in vilt.

Suzan Bosch, Eindproduct raampartij voor de Eben Haëzerkerk.