Getrainde vrijwilligers met opvoedervaring begeleiden gezinnen

Burgum - Home-Start zoekt in Noordoost-Friesland enthousiaste vrijwilligers die gezinnen met jonge kinderen willen ondersteunen. Home-Start biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact.

De hulp van Home-Start is laagdrempelig, gelijkwaardig en sluit aan bij de vraagbehoefte van ouders. Wie het leuk cindt om een gezin gedurende langere tijd te begeleiden en open staat voor nieuwe ervaringen kan zich aanmelden. Home-Start is een gecertificeerd programma van Humanitas en wordt al 25 jaar succesvol aangeboden in ruim 130 gemeenten. Home-Start wordt al vijf jaar aangeboden in de gemeenten DDFK, Achtkarpelen en Tytsjerksteradiel. In alle gemeente is dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Eigen ervaring

Van kandidaten wordt verwacht dat ze hun eigen ervaring met opvoeden van hun kinderen inzetten bij de begeleiding van een gezin. Ze komen een dagdeel per week langs en bieden een luisterend oor, ondernemen activiteiten met de kinderen en brengen gezelligheid. Ouders zeggen veel steun te ervaren door de ongedwongen manier van begeleiden. Veel gezinnen hebben weinig sociale contacten en voelen zich overbelast.

Een vrijwilliger vervult een positieve rol door te focussen op de dingen die goed gaan en probeert de eigen krachten van ouders weer te versterken. Vrijwilligers stellen hun tijd beschikbaar en doen dit werk vanuit sociale betrokkenheid. Een vrijwilliger wordt met zorg aan een gezin gekoppeld, zodat men zich goed in kan leven in de hulpvraag van de ouder.

Basistraining

Na inschrijving volgt een basistraining van zes ochtenden, afgerond met een certificaat. De training is praktisch, met veel casussen en achtergrondinformatie om te oefenen. Het biedt inzicht in de diverse hulpvragen van gezinnen, maar ook in ieders persoonlijke kwaliteiten. De coördinator kent alle betrokken partijen en begeleidt het hele traject. Om de zes weken komen de diverse intervisiegroepen bij elkaar en worden de praktijkervaringen (anoniem) gedeeld.

Er kan daarnaast gratis deelgenomen worden aan trainingen. Reiskosten worden vergoed. Zo kunnen vrijwilligers zich verder ontwikkelen en krijgen ouders passende hulp van betrokken mensen. Dit werk is onbetaalbaar, maar de ervaring leert ook dat je er veel voor terug krijgt. Het werkt voor ouders juist zo positief omdat het een vrijwillig kader heeft.

Aanmelden gezinnen

Veel aanmeldingen van gezinnen verlopen via instanties, maar ouders kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden. Home-Start wil voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige problemen. Soms is men al geholpen als iemand de tijd neemt om te luisteren of samen leuke dingen te ondernemen.

Informatie bij de projectcoördinator; E.Spaanstra@humanitas.nl, 0635113852 / www.home-start.nl