De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - Bij Kunsthuis SYB wordt donderdag 6 september om 17 uur de Almende – De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag geopend.

De Triënnale van Beetsterzwaag is een meerdaagse kunstmanifestatie die driejaarlijks door Kunsthuis SYB wordt georganiseerd en plaatsvindt op verschillende locaties in Beetsterzwaag en omgeving. De eerste triënnale vond zijn oorsprong in 2015 en droeg de titel Sfear fan Ynset. Met deze tweede editie wordt de oorspronkelijke doelstelling voortgezet: het tonen en presenteren van een veelheid aan artistieke posities en kunstwerken, van de voormalig residenten van Kunsthuis SYB en genodigde kunstenaars, op onconventionele presentatiepplekken.

Deze editie draagt de titel Almende – De Tweede Triënnale van Beetsterzwaag. ‘Almende’ is een begrip afkomstig uit de Middeleeuwen en draagt oorspronkelijk de betekenis van het gemeenschappelijke aandeel van een bevolkingsgroep of gemeente in de weiden, bossen en viswateren die niet in particulier bezit waren, welke veelal gebruikt werden voor veeteelt, houtkap, jacht en visserij. In het licht van Leeuwarden-Fryslân 2018 en het samenhangende thema ‘iepen mienskip’ (open gemeenschap) wordt door middel van het begrip ‘almende’ het idee van een open gemeenschap bevraagd en verder uitgebreid tot een meer inclusieve zone, gedeeld tussen zowel mensen als niet-mensen, het levende en het levenloze, het organische en het anorganische. Wat betekent het om collectief verantwoordelijkheid te dragen of onderling afhankelijk te zijn binnen het gedeelde leefklimaat wanneer de mens niet langer het middelpunt vormt? Kunnen we in samenwerking met andere dieren en levensvormen nadenken over een meer bestendigde samenleving?

Deze vragen zijn bepalend voor deze editie.