Open Monumentendagen Smallingerland

DRACHTEN - Smelne’s Erfskip houdt tijdens de Open Monumentendagen Smallingerland van vrijdag 7 en zaterdag 8 september verschillende activiteiten

Vrijdag 7 september:

De explosieve groei van Drachten

Presentatie over de stedenbouwkundige ontwikkeling van Drachten van 1900 – 1965, plannen en realisatie van de wijken Noord-Oost, De Bouwen, De Swetten en de Singels.

Drachten had voor de oorlog al ambitie om te groeien. Het had al een belangrijke regio-functie met haar onderwijsvoorzieningen en bedrijvigheid. Planmatige nieuwbouw was er op kleine schaal, maar er werden indrukwekkende uitbreidingsplannen gemaakt. Economische crises en oorlog zaten realisatie in de weg. Na de oorlog kwam de bouw van nieuwe woningen mondjesmaat op gang. Geld en bouwmaterialen waren schaars. Vanaf de vijftiger jaren kwam de bouw goed op gang en kwamen de wijken Noord-Oost, de Swetten, de Bouwen en de Singels tot stand. Dit alles sterk gestimuleerd door de ontwikkeling van de industrie.

Na de presentatie volgt een panel-discussie.

19:30 uur in de Rooms-katholieke kerk aan de Pier Panderstraat

Zaterdag 8 september:

10:00 uur Bustocht door de wijken Noord-Oost, De Bouwen, De Swetten en de Singels vanaf RK-kerk om hetgeen in de presentatie aan de orde kwam te zien.

Er is ook een fietsroute beschikbaar. 

De volgende monumenten zijn zaterdag 8 september open:

- Grote Kerk Drachten

- Doopsgezinde kerk Drachten

- Kerkje Korte Hemmen

- Sint Agathatsjerke Oudega

- Kerk de Fontein aan de Kolken

- Doarpstsjerke Rottevalle

- Doopsgezinde kerk Rottevalle

- vh Machinefabriek Sluis Tussendiepen

- Rooms-katholieke kerk Drachten