Presentatie fotoboek Met Hart en Ziel in galerie Hoogenbosch

GORREDIJK - In Galerie Hoogenbosch aan de Stationsweg 66 in Gorredijk wordt zondag 9 september om 13.00 uur het boek Met Hart en Ziel gepresenteerd.

De uitgave bevat foto’s die het jonge talent Joseph Wigley maakte van zogenaamde Naqshbandi Soefi’s in Nederland en Duitsland. Het is de eerste keer dat de besloten wereld van deze Soefi’s hier is gefotografeerd en gepubliceerd in een boek.

Het is een initiatief van oud-apotheker en kunstverzamelaar Rolf van Hulten uit Joure. De zachtmoedigheid en vredelievendheid van deze beweging sprak hem meteen aan. Door middel van deze uitgave hoopt hij meer bekendheid te geven aan de religieuze stroming die haar oorsprong vindt in de Islam, de godsdienst die vandaag de dag te vaak wordt geassocieerd met agressie en geweld. Onterecht, zo vindt Van Hulten.

De Soefi-beweging ontstond omstreeks de 12e eeuw. Er zijn vele scholen of ordes die een tarika (pad) worden genoemd. Een bekende grondlegger van een tarika is de Perzisch-Turkse dichter Maulana Djalâlu’ddîn Rumi (1207-1273).

Drie jaar lang heeft Van Hulten zich ondergedompeld in de wereld van de Soefi beweging. Hij besloot om Joseph Wigley te vragen foto’s te maken van de bijeenkomsten. De samenwerking heeft geresulteerd in een ode aan het Soefisme. Een aantal van de foto's die Wigley maakte, is te zien in galerie Hoogenbosch.

Van Hulten: „Het is niet eenvoudig om met je verstand het soefisme te vatten. Daarom heb ik gekozen voor een fotoboek omdat beelden meer zeggen dan woorden. Een reden om met foto’s te laten zien wat er gebeurt. Ze zijn gemaakt tijdens huiskamerbijeenkomsten op twee plaatsen in Amsterdam en een plaats in Duitsland.”

Bij toeval kwam Van Hulten in aanraking met het Soefisme. In Amsterdam bezocht hij Stadsklooster La Verna om er een cursus over de dichter Rumi (1207-1273) te volgen. Hij hoorde daar dat er de week daarop een Soefi-concert op het programma stond en besloot er naar toe te gaan. Het werd uitgevoerd door Sheikh Hassan, een soefi musicus en mystiek leider uit Kall in de Duitse Eiffel. Vanaf dat concert viel voor Van Hulten alles op zijn plaats.

„In het begin begreep ik weinig van de Arabische teksten die werden gereciteerd en gezongen. Wel voelde ik intuïtief dat ik dit wilde. Sterker nog, het leek alsof ik deze richting ingeduwd werd. Ik ging in Amsterdam de wekelijkse zikr bijeenkomsten van de Naqshbandi-soefi’s bijwonen. De godsdienstoefeningen raakten mijn hart. Ik kwam nader tot de onzichtbare kracht die ik als kind al zocht. Na enkele jaren soefisme voel ik me nu als in een andere werkelijkheid, een ruime woning.”

Van Hulten was lid van de Doopsgezinde Kerk, maar zocht al langer naar andere wegen om religie te beleven. „Het christendom wordt gedomineerd door het rationele gedachtengoed. Daarin liep ik vast omdat geloof niet rationeel te verklaren is. Bij veel christelijke rituelen voelde ik me eerder toeschouwer dan betrokken.

Bij de Soefi’s is dat anders. Sinds drie jaar hou ik me met die intrigerende beweging bezig. De meditatieve methode die de Soefi’s gebruiken, komt ook bij de Boeddhisten voor. Het zijn oefeningen waarin voortdurend woorden of korte zinnetjes worden herhaald. Ze stammen waarschijnlijk van ver voor het ontstaan van het Soefisme. Door de oefeningen word ik opgetild en kom ik dichter bij mijn oorsprong.”

Zijn leven wordt niet beheerst door de Soefi-beweging. Het Soefisme staat inmiddels op een laag pitje omdat Van Hulten weer andere wegen wil inslaan. Hij ziet het leven als een grote leerschool en staat open voor nieuwe ervaringen die hem kunnen verrijken en zijn kennis kunnen vergroten. Godsdienst blijft heel belangrijk in zijn leven. Als tegenwicht tegen de vertechnisering en ver-computerisering van de maatschappij. Het is een belevingswereld waar ik niet zonder kan.

Het fraai gebonden boek is voor 15 euro verkrijgbaar bij Uitgeverij Kalamiteit in Dokkum: info@kalamiteit.nl

De vormgeving is van Gert Jan Slagter, de teksten zijn van Rolf van Hulten, de uitgever is Kalamiteit in Dokkum.