Dei fan’t Kealtsje feest voor kalf, voorbrenger en boer

Gorredijk - Kalverfokclub Ring Sùd hield vandaag de jaarlijkse kalverkeuring Dei fan 't kealtje op een nieuwe plek. En dat beviel prima.

De keuring was voor het eerst op een grasveld bij school Loevestein. En dat bleek een prima plek, zegt voorzitter Gabriëlle Voshart van de kalverfokclub. ,,Wy sieten altyd yn’t sintrum en dan hast minsken dy’t der del wolle en bist dochs frijwat beperkt yn rûmte en tiid. No koenen wy de deis fan te foaren alles al klear sette en der wie alle rûmte om der in moaie keuring fan te meitsjen.’’

Piekfijn

Voor de Kealtsjedei waren bijna honderd dieren opgegeven, maar uiteindelijk verschenen er zo’n zeventig in de ring, begeleid door voorbrengers die er zelf ook piekfijn uitzagen in hun witte kleren. De dieren werden beoordeeld door de juryleden Anne Kalsbeek, Ard Gunnink, Jentsje Bootsma en Hielke van der Gaast, die net als voorgaande jaren in duo’s de dieren keurden in twee ringen.

De kwaliteit van de inzendingen was ‘poerbêst’ volgens de jury. De prijs voor het mooiste kalf van de keuring werd gewonnen door de maatschap Kooiker/Marinus uit Nij Beets. Volgens Voshart is het voor veel veehouders heel motiverend om aan de keuring mee te doen. De dieren worden vaak in de ring gebracht door de kinderen van de inzender. ,,Mar se kinne fansels ek oaren freegje. Gemiddeld komt in boer hjir mei trije, fjouwer keallen, mar ien boer hie hjoed tsien keallen meinaam. Dy hat ek buorbern frege, mar neefkes en nichtsjes mei ek.’’

Prijsuitreiking

De Dei fan it Kealtsje is altijd op de tweede zaterdag van september. In februari is er opnieuw een feest van de Kalverfokclub, de zogenoemde prijsuitreiking. Dat feest staat echter los van de Dei fan it Kealtsje, want de prijzen daarvoor zijn vandaag al uitgereikt. ,,Dan krijt gewoan elkenien dy’t meidien hat in beker’’, vertelt Voshart. ,,Ik wit eins net wêrom’t dat sa is, mar sa lang as ik wit, hat dat al sa west. It is mear in gesellige jûn, goed foar de bining.’’

Foto’s Henk Stoelwinder