Tweehonderd sporters volbrengen de Gordykster Zwefilo

Gorredijk - Ruim tweehonderd sportievelingen hebben zondag in Gorredijk de Zwefilo voltooid. De organisatie is dan ook meer dan tevreden

,,Fan te foaren hienen wy noch wol wat soargen oft der wol genôch dielnimmers komme soenen, mar mei in lytse 200 wie it presys goed. Sels op it lêste momint ha har noch minsken opjûn’’, zegt Peter Spigt van de organisatie. ,,En wat noch moaier wie, dat wie de publieke belangstelling, der kamen in hoop taskôgers op ôf. Der wie ek kontinu wat te sjen yn it sintrum en dêr wie it ús om te dwaan, soargje foar wat reuring yn’e Gordyk. Mear dielnimmers hoecht om ús ek net, want it duorre no krekt lang genôch. Doe’t de sporters fanút de Companjonsfeart de Hoofdstrjitte ynkamen, hie ik it pikefel op ‘e earms stean.’’

Prestatie

De deelnemers leverden ze een flinke sportieve prestatie, want wie aan het eind de medaille wilde halen moest 500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen. De meeste deelnemers kozen er voor om alles zelf te doen, al was het ook mogelijk om het traject in groepen als estafette af te leggen, waarbij elke deelnemer een onderdeel voor zijn of haar rekening nam. Het startschot voor de eerste Zwefilo in het moderne tijdperk werd gelost door wethouder Libbe de Vries.

Dat voor het zwemonderdeel de Compagnonsvaart gebruikt kon worden was een dikke meevaller, zegt Spigt, want eerder werden vanwege de watervervuiling de Elfstedentocht van Maarten van der Weijden en de City Swim van Amsterdam nog afgelast. ,,Mar wy hienen in wike lyn al tastimming krigen, doe is it wetter al goedkeurd. En doe’t de swimmers it wetter útkamen stienen der yn de Hoofdstjitte 200 fytsen klear foar it folgejende ûnderdiel.’’

Achtste

De Zwefilo is een achtste triatlon, die werd georganiseerd door een enthousiast team, bestaande uit de beide initiatiefnemers, Klaas de Boer van zwembad De Delte en Peter Spigt van de Fietsturfroute, Rudy de Jong en Jouke van der Meer vanuit zwemclub Isis, Jouke van der Meer als ervaren triatlondeelnemer en trainer bij Isis en Miranda Majoor van de Oliebollenloop uit Gorredijk. Zij grepen daarmee terug op de Zwefilo’s die in een ver verleden werden georganiseerd in Gorredijk.

In de categorie Heren ging de winst naar Hans Hiemstra uit Buitenpost, die in 59.00 minuten net binnen het uur finishte. Hij werd op de voet gevolgd door Rudi Bissels uit Drachten (59.14), waarna een flink gat was gevallen naar de nummer drie, Jetze Reijenga uit Gorredijk (1.02.25). Bij de Dames werd de snelste tijd genoteeerd voor zwemster Myrna van Duijven uit Gorredijk (1.10,25). Het zilver was op ruime afstand voor Sandra Middel uit Makkinga (1.12,12) en het brons werd gewonnen door Nynke Nijboer uit Gorredijk (1.17,53).

Allegear winners

Leuk dat een aantal toppers naar Gorredijk kwam voor de medailles, stelt Spigt, maar voor de organisatie was het belangrijker dat zoveel mensen zonder sportieve achtergrond meededen. ,,Wy kieze echt foar de breedtesport, al is it fansels wol leuk dat sokke snelle sporters it evenemint eefkes goed op de kaart sette. Mar sels fûnen wy it leuker dat safolle Gordyksters de lêste wiken bot traind ha om it hiele trajekt folbringe te kinnen. Dat binne foar ús allegear winners.’’

Foto's Henk Stoelwinder