Olterterperkring

BEETSTERZWAAG - Ook in het komende winterseizoen heeft Fries Leerhuis Olterterperkring een aansprekend programma-aanbod onder de titel Diversiteit en Identiteit. In de vorm van lezingen, beeldverhaal en boekbesprekingen worden hedendaagse godsdienstige, maatschappelijk en culturele ontwikkelingen tegen het licht gehouden van bijbels-theologische opvattingen.

De activiteiten vinden plaats in Zalencentrum De Buorskip te Beetsterzwaag.

Belangrijke informatie vindt u op www.olterterperkring.nl.