Derde Op 'e strun in hus en tun

BOORNBERGUM - In Boornbergum wordt vrijdag 21 en zaterdag 22 september de derde editie van Op 'e strun in hus en tun gehouden.

Boornbergum geeft, in navolging van activiteiten van de culturele hoofdstad 2018, voor de derde keer invulling aan dit Europese programma. Dit gebeurt onder meer door de culturele activiteiten in de dorpen toegankelijk te maken. De eerste twee sessie van Op 'e strun in hus en tun waren 24 maart 2018 en 26 mei 2018. Veel activiteiten waren toegankelijk en er waren ook veel positieve reacties van zowel bezoekers als deelnemers die hun activiteiten hebben laten zien.

3e editie Op 'e strun in hus en tun

De derde sessie van Op 'e strun in hus en tun wordt nog groter opgezet. Vrijdag 21 september worden ’s avonds van 17:00 uur tot 22:00 uur de deuren en tuinen geopend en zaterdag 22 september zoals gebruikelijk van 13:00 uur tot 17:00 uur.

Op de plattegrond staan de dorpsbewoners die invulling geven aan deze culturele zwerftocht. Zie ook de dorpssite www.boarnburgum.nl of Facebook pagina: www.facebook.com/activiteitencommissieboornbergum. De deelnemende adressen van de "Op 'e strun in hus en tun" zijn deze middag ook herkenbaar door de uithangende dorpsvlag. Door de vakantieperiode zijn niet alle deelnemers benaderd, dus de uithangende vlag is het teken dat de deelnemers bezoekers kan ontvangen.

Opgave voor de laatste struntocht (zaterdag 17 november 2018) kan via mail opdestrun@gmail.com of via telefoonnummer 0512–381939.