25-jarig

DRACHTEN - De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) viert vrijdag 21 september haar 25-jarig jubileum het Verkeerseducatie Centrum (VEC) in Drachten.

De SBV houdt zich bezig met de verkeersveiligheid door het verzorgen van verkeerseducatie voor verscheidene doelgroepen. Bij het SBV zijn ongeveer 400 rijinstructeurs in Noord-Nederland betrokken. Projecten die de SBV uitvoert zijn onder meer scootmobieltraining, nascholing landbouwverkeer, verkeerslessen op basisschool en voortgezet onderwijs, rijvaardigheid voor senioren.

Het proramma is als volgt.

15.00 uur-18.00 uur :

Op het Verkeerseducatie Centrum (VEC) zijn de auto’s van de toekomst te zien: auto rijdend op waterstof, Tesla en auto’s met ADAS-systemen (ADAS staat voor systemen in de auto die de bestuurder ondersteunen bij zijn rijtaak). Hiervoor werkt de SBV samen met Friesland Lease, Volvo van der Schaaf, Siton/Haaima en Autoland van den Brug.

De genodigden kunnen auto’s bekijken en ook in een aantal auto’s rijden, zowel op de baan als op de openbare weg.

In twee zalen zijn er lezingen over de ontwikkelingen in het autorijden in de toekomst door een spreker van Tesla Nederland en Volvo Nederland. Op de avond is er een buffet voor genodigden en zijn er een aantal sprekers, waaronder Petra Delsing, directeur van het CBR en Sipke van der Meulen van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF).