Klompkesilen

EARNEWÂLD - Bij Pont Hin en Wer in Earnewâld wordt zondag 23 september tussen 14.30 uur en 16.30 uur het kampioenschap voor zeilklompen gehouden.

Er wordt gezeild met officiele Friese Zeilklompen. Ook al is het meedoen belangrijker dan het winnen, het blijft een spannende wedstrijd. Ook is er een prijs voor de mooiste zeilklomp. Kom dit jaarlijks terugkerend kampioenschap aanmoedigen bij de pont Hin & Wer.

Deze activiteit is onderdeel van de de zomeractiviteiten die in Earnewâld onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!' worden georganiseerd. Elke zondagmiddag vanaf 20 mei t/m 30 september een activiteit die plaatsvind in en om het centrum van Earnewâld.

Kijk voor het gehele zomerprogramma op www.earnewald.nl