Ontheffing Wet natuurbescherming voor Accolade

DRACHTEN - Woningcorporatie Accolade hoeft vanaf nu niet meer bij elke verbetering van een wooncomplex een ontheffing aan te vragen. De woningcorporatie krijgt een vrijstelling van de provincie op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze geldt voor de komende tien jaar.

Verblijfplaatsen van (ruige) dwergvleermuizen en laatvliegers, en nesten van huismussen en gierzwaluwen, mogen niet verstoord, beschadigd of weggehaald worden. Dat staat in de Wet Natuurbescherming. Accolade krijgt hier de komende tien jaar vrijstelling van, mits zij zich aan een aantal regels houdt. Zo is Accolade alleen vrijgesteld wanneer er slechts kleine aantallen van bovengenoemde vogels of vleermuizen in het wooncomplex aanwezig zijn. Dat wil zeggen, maximaal 0,5% van de geschatte Friese populatie.

Beperken van overlast

Accolade zorgt ervoor dat de vogels en vleermuizen zo weinig mogelijk last hebben van isoleer- en renoveerwerkzaamheden. Werkzaamheden worden bijvoorbeeld niet, deels, anders of op een ander moment uitgevoerd. Bijvoorbeeld buiten de winterslaapperiode, het broedseizoen of de periode dat de dieren jongen hebben. Ook vervangt Accolade holtes in woningen die verloren gaan tijdens werkzaamheden door kunstholtes.

Jeriça Hartholt, directeur-bestuurder van Accolade is enthousiast over de ontheffing: “Wij zijn voor natuurbehoud, het is onderdeel van onze organisatievisie. We verbeteren en verduurzamen 60 tot 80 wooncomplexen per jaar. Onze huizen hebben naast huurders ook andere bewoners. Die koesteren we ook. Jaarlijks plaatsen we ruim 800 nestkasten voor vogels en vleermuizen. Zo houden we de populaties in stand. De ontheffing maakt onze processen eenvoudiger en overzichtelijker. Het levert een snellere doorlooptijd op van plan tot uitvoering.”

Actualisatie

De ontheffing geldt voor tien jaar. Ieder jaar onderzoeken provincie Fryslân en Accolade of deze werkwijze geactualiseerd moet worden. Wanneer daar aanleiding voor is, kan dit elk moment.