Veiling Schatten op Zolder

DRACHTEN - In de Grote Kerk in Drachten kunnen inwoners van Drachten en omstreken kunnen zaterdag 29 september tussen 11 en 16 uur hun verzamelde schatten laten taxeren en veilen.

Op zaterdag, 29 september 2018 kan men van 11 tot 16 uur terecht (Zuidkade 19) om de schatten te laten taxeren. Er zijn experts in huis voor: boeken, juwelen, kunst, zilver, vintage en keramiek. Voor het taxeren wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd. De organisatoren behouden zich het recht voor om voorwerpen die buiten deze categorieën vallen niet te taxeren. Na taxatie kan worden besloten of men de schat wil laten veilen of niet.

Alle ingebrachte schatten worden in een catalogus verwerkt en op 2 en 3 november worden de te veilen schatten tentoongesteld in de Doopsgezinde Kerk in Drachten (Zuiderbuurt 26). De veiling zelf vindt plaats op maandagavond 5 november om 20.00 uur. Eveneens in de Doopsgezinde Kerk.

Alle eigenaren van de schatten krijgen bij verkoop het minimaal gevraagde bedrag. Wat de veiling verder opbrengt komt ten goede aan het licht bij de exposities in de Grote Kerk en het geluid in de Doopsgezinde Kerk. De veiling is het initiatief van Kunsthandel Veenstra en Boekbinderij Jan IJsbrandy en wordt mede georganiseerd door de Grote en Doopsgezinde Kerk in Drachten.