Computerles SeniorWeb Drachten

DRACHTEN - In tegenstelling tot voorgaande jaren worden in ieder geval in 2018 geen lessen gegeven in het computerleercentrum @Holdert.

Dit leercentrum van SeniorWeb Drachten heeft op dit moment een tekort aan docenten. Ook de vrije inloop op dinsdagmiddag kan voorlopig niet hervat worden.

De nog beschikbare docenten zullen nu worden ingezet voor hulp bij computerproblemen aan huis. Hiervoor kan men zich in verbinding stellen met de contactpersoon te bereiken op tel. nr. 0512 – 53 12 44 / 06 – 512 08 556.

Hij onderzoekt dan of er een docent beschikbaar is om de juiste hulp bieden. Tegen een geringe vergoeding komt die docent dan bij de vraagsteller thuis voor hulp en mogelijk het aanbieden van een aantal lessen. Hetzelfde geldt voor vragen met betrekking tot i-pad en i phone, tablet of smartphone.

Er worden pogingen ondernomen de docentengroep uit te breiden.

Wellicht dat in januari volgend jaar de reguliere lessen in het computerlokaal kunnen worden hervat.