Nationaal Integratiediner

GORREDIJK Eten verbindt, daarom houden Timpaan Welzijn en het Meet Up café van Tûmba donderdag 11 oktober het Nationaal Integratiediner in Gorredijk.

Tijdens dit diner kunnen mensen met verschillende achtergronden kennismaken met elkaar en met elkaars eten. Deze keer staat de Arabische keuken centraal.

Het diner wordt dit jaar voor de eerste maal georganiseerd in Gorredijk en heeft de bedoeling om mensen met elkaar te laten kennismaken en te verbinden. Ze te laten ervaren dat er niet alleen verschillen zijn, maar ook overeenkomsten. Dit kan leiden tot andere inzichten en begrip voor elkaar. Verschillen tussen mensen zijn niet eng of lastig, maar voegen juist waarde toe.

Timpaan Welzijn en Tûmba zijn beiden organisaties die zich inzetten voor de integratie van nieuwkomers in de gemeente Opsterland. Timpaan Welzijn door de taalcoaches, de taalcafés en de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. En Tûmba door het organiseren van Meet Up cafés, een ontmoetingsactiviteit voor nieuwkomers en mensen die langer in Gorredijk wonen.

Het Nationaal Integratiediner wordt georganiseerd in Muziekcafé De Compagnon, Hoofdstraat 66 te Gorredijk op 11 oktober a.s. om 18.30 uur. Er is maximaal plaats voor 75 gasten. Aanmelden kan vóór 4 oktober bij G. Miedema, Timpaan Welzijn. Deelname gaat op basis van volgorde aanmelding.

Voor meer informatie: G. Miedema, Timpaan Welzijn, e-mail g.miedema@timpaanwelzijn.nl, telefoon 06-46073968

Over het Nationaal Integratiediner

Het Nationaal Integratiediner wordt dit jaar alweer voor de achtste maal georganiseerd in Nederland. Op honderden locaties wordt er door duizenden mensen met verschillende achtergronden gekookt en/of met elkaar gegeten. Het diner is een initiatief van schoonmaakorganisatie Asito en is ontstaan in 2011. Sinds 2017 heeft ook Dirk van den Broek zich verbonden aan het Nationaal Integratiediner. Het doel van het Nationaal Integratiediner is om verschillende mensen met elkaar te verbinden om zo meer begrip en respect te kweken. Dit zorgt voor meer samenhang in de maatschappij. Voor de organisaties die meedoen, verbetert het de samenwerking en versterkt het de relatie met andere stakeholders. Meer informatie is te vinden op www.nationaalintegratiediner.nl.