De wondere wereld van de zwammen

GORREDIJK - Natuurfotograaf Jaap Veneboer houdt dinsdag 9 oktober om 20 uur een lezing over paddenstoelen in De Draaier (Voltawerk in Gorredijk.

Wellicht was “duistere” wereld een betere titel geweest, omdat er door veel mensen argwanend gekeken wordt naar paddenstoelen. Ze verschijnen vrij plotseling en een aantal soorten zijn nog giftig ook. Maar op deze avond gaan de deelnemers zich verwonderen over de grote verscheidenheid en de prachtige kleuren van paddenstoelen. Uiteraard kan de spreker daarbij maar een klein aantal laten zien van de meer dan 5000 soorten die inmiddels gevonden zijn en er komen ieder jaar weer nieuwe vond-sten bij.

Na een korte inleiding met Stink- en Inktzwammen worden voor de pauze het loofbos en schelpenpaden bezocht. Vooral de bossen met vele soorten loofbomen kunnen rijk aan padden-stoelen zijn. Veel paddenstoelen gaan namelijk een samenwerking aan met bijv. Eik, Beuk of Berk, waarbij beide er voordeel van hebben. Werden vroeger de fietspaden die door onze bossen waren aangelegd voorzien van schelpen, gebeurt dit tegenwoordig niet meer met als gevolg een terugloop van soorten die langs deze paden groeiden, zoals Witte- en Zwarte kluifzwam, Gewoon varkensoor en Aardsterren. Be-halve paddenstoelen die samen-werken met bomen, zijn er ook die alleen maar dood hout op-ruimen of zelfs levende bomen aantasten.

Na de pauze volgt een bezoek aan naaldhoutbossen. Dit bostype staat onder druk, omdat het eigenlijk exoten zijn op de Jeneverbes en Taxus na. Toch zijn deze naaldbossen vaak rijk aan paddenstoelen en moeten we in de toekomst deze bossen zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook vele soorten die niet afhankelijk zijn van bomen. Denk daarbij aan Mestzwammen, paddenstoelen die op andere paddenstoelen groeien of zelfs zwammen die dierlijke organismen aantasten.

Een mooi voorbeeld van deze laatste is de Rupsen-doder. Tenslotte kijken we nog even bij de slijmzwammen, die ondanks dat het geen echte zwam-men zijn toch door vele mycologen onderzocht worden al was het alleen al om de prachtige vor-men en kleuren.

Wellicht worden er tijdens de excursie die 21 oktober 2018 wordt gehouden vele van de getoonde paddenstoelen gevonden (meer informatie op: www.geaflecht.nl).

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro